ΑρχικήLOGISTICSΤα στερεά χύμα εμπορεύματα και η Βόρεια Ελλάδα «πρωταγωνιστούν» στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές

Τα στερεά χύμα εμπορεύματα και η Βόρεια Ελλάδα «πρωταγωνιστούν» στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έρευνας οδικών εμπορευματικών μεταφορών για το τρίτο τρίμηνο του 2019.

Τα πρώτα συμπεράσματα που εξάγονται είναι ότι, εάν και αυξήθηκε το βάρος των φορτίων μειώθηκαν τα τονοχιλιόμετρα, οι διεθνείς μεταφορές δέχτηκαν μεγάλη «πίεση», τα στερεά χύμα εμπορεύματα είναι εκείνα που διακινούνται περισσότερο και ότι στη Βόρεια Ελλάδα πραγματοποιείται το μεγαλύτερο ποσοστό των φορτώσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, παρατηρείται αύξηση 5,7% του βάρους των φορτίων /εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα, το γ’ τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2018.

Ειδικότερα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το γ’ τρίμηνο του 2019 με φορτηγά εθνικών και διεθνών μεταφορών ανήλθε σε 107.055,8 χιλιάδες τόνους έναντι 101.249,7 χιλ. τόνων κατά το γ’ τρίμηνο του 2018.

Τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 6.210.169,6 χιλ. το γ’ τρίμηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση 16,9% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2018 οπότε είχαν ανέλθει σε 7.475.016,1 χιλ. (Πίνακας 1, Γράφημα 1).

Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων), από την άποψη του βάρους των μεταφερθέντων φορτίων η σημαντικότερη αύξηση το γ’ τρίμηνο του 2019 έναντι του γ’ τριμήνου του 2018, παρατηρήθηκε στην κατηγορία «Υγρά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων)», ενώ αναφορικά με τα τονοχιλιόμετρα παρατηρήθηκε ελάχιστη αύξηση μόνο στην κατηγορία «Στερεά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων)».

Η σημαντικότερη μείωση τόσο από την άποψη του βάρους των μεταφερθέντων φορτίων όσο και από τη άποψη των τονοχιλιομέτρων, το γ’ τρίμηνο του 2019 έναντι του γ’ τριμήνου του 2018, παρατηρήθηκε στην κατηγορία «Κινητές αυτοκινούμενες μονάδες» (Πίνακας 2, Γράφημα 2).

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα στοιχεία φορτώσεων κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή, από την άποψη του βάρους των φορτίων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων. Ειδικότερα, ποσοστό 42,2% των φορτώσεων πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας μείωση 10,0% το γ’ τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2018. Κατά τη σύγκριση της ίδιας χρονικής περιόδου, η μεγαλύτερη αύξηση των φορτώσεων παρουσιάστηκε στην Κεντρική Ελλάδα κατά 43,3% (Γραφήματα 3 και 4).

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα στοιχεία εκφορτώσεων κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή, από την άποψη του βάρους των φορτίων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων. Ειδικότερα, οι περισσότερες εκφορτώσεις (ποσοστό 41,8%) πραγματοποιήθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας μείωση 8,9% το γ’ τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2018.

Κατά τη σύγκριση της ίδιας χρονικής περιόδου, η μεγαλύτερη αύξηση των εκφορτώσεων παρουσιάστηκε στην Κεντρική Ελλάδα κατά 42,4% (Γραφήματα 5 και 6).

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο