ΑρχικήLOGISTICSΤο στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας στις 11 «χρυσές» ειδικότητες με τα επαγγέλματα του μέλλοντος στην Ελλάδα

Το στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας στις 11 «χρυσές» ειδικότητες με τα επαγγέλματα του μέλλοντος στην Ελλάδα

Τη «χρυσή» 11άδα με τα επαγγέλματα του μέλλοντος στην Ελλάδα, παρουσίασε σε έρευνά του ο ΣΕΒ, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η ειδικότητα του στελέχους εφοδιαστικής αλυσίδας.

Να σημειωθεί ότι, η έρευνα “Επιχειρήσεις και Ανθρώπινο Δυναμικό” πραγματοποιήθηκε το β’ εξάμηνο του 2018, με σκοπό τη διερεύνηση των θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις. Σε αυτήν συμμετείχαν 831 επιχειρήσεις με απασχόληση μεγαλύτερη των 30 ατόμων και αφορούσε συνολικά περίπου 150 χιλιάδες εργαζόμενοι.

Επιλέχθηκαν επιχειρήσει που δραστηριοποιούνται σε έξι κλαδικά οικοσυστήματα της ελληνικής οικονομίας: α) Αγροδιατροφή, β) Βιοοικονομία, Υγεία και Φάρμακο, γ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, δ) Δομικά Υλικά και Μέταλλο, ε) Ενέργεια και στ) Logistics και Μεταφορές.

#SEV4jobs

Όπως επισημαίνει ο ΣΕΒ, η εξέλιξη της τεχνολογίας και η 4η βιομηχανική επανάσταση -που φέρνει εξελίξεις όπως η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη, το cloud, τα big data και η οικονομία της πλατφόρμας- αλλάζουν τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, τα επιχειρηματικά μοντέλα και τη φύση της εργασίας.

Διάφορα επαγγέλματα αποδομούνται, άλλα αλλάζουν, και νέα δημιουργούνται, καθώς μεταβάλλονται οι ανάγκες σε δεξιότητες κάθε κλάδου, αλλά και κάθε επιχείρησης.

Σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα, βασικό ζητούμενο είναι η προσαρμογή όλων στις νέες προκλήσεις προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Για να επιβιώσει, η Ελλάδα οφείλει να βασίσει το παραγωγικό μοντέλο της σε εξωστρεφείς, διεθνώς ανταγωνιστικές επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν σε διεθνείς παραγωγικές αλυσίδες αξίας.

Παράλληλα, η παραγωγική ανασυγκρότηση προϋποθέτει και ανθρώπινο δυναμικό υψηλής τεχνικής και τεχνολογικής κατάρτισης, με σύγχρονες δεξιότητες και ενεργό συνεισφορά.

Η σημερινή κατάσταση

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, στην Ελλάδα, παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, την αύξηση του αριθμού των πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης και το ευρύ φάσμα επιλογών που προσφέρει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, σε επίπεδο βαθμίδων, διαδρομών και ειδικοτήτων, οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας και εντοπίζουν ελλείψεις, τόσο τεχνικών όσο και οριζόντιων δεξιοτήτων, στο ανθρώπινο δυναμικό τους.

Παρότι η ζήτηση για τεχνικά επαγγέλματα είναι σημαντική, παραδοσιακά, η συντριπτική πλειονότητα των νέων (και των οικογενειών τους) στοχεύει σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα στην ανώτατη εκπαίδευση.

Η πρωτοβουλία

Υπάρχουν, όμως, επαγγέλματα με μέλλον, ειδικότητες και δεξιότητες που θα χρειασθεί η ελληνική οικονομία για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Στην εκστρατεία ενημέρωσης του ΣΕΒ «Η Ελλάδα παράγει: Επαγγέλματα με μέλλον», παρουσιάζεται η καθημερινότητα σε επαγγέλματα που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις προκλήσεις των επιχειρήσεων σήμερα.

Γιατί αυτά τα 11 επαγγέλματα

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, σε αυτά τα 11 επαγγέλματα απασχολούνται πάνω από 240.000 εργαζόμενοι, ενώ οι 80.000 περίπου από αυτούς απασχολούνται στη μεταποίηση και σε άλλους δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Το σύνολο σχεδόν των εργαζομένων απασχολείται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, ενώ οι μισθοί και η απασχόληση έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και η βελτίωση αυτή έχει επιτευχθεί με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στο σύνολο της οικονομίας.

Παράλληλα, οι προβλέψεις για την εξέλιξη της απασχόλησης είναι ευοίωνες για πολλά από αυτά, ενώ βρίσκονται στο προπύργιο της τεχνολογικής εξέλιξης.

Από τα επαγγέλματα που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, επελέγησαν τα εξής 11:

 1. Μηχανικός Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων
 2. Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού
 3. Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων
 4. Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
 5. Τεχνικός Αυτοματισμών
 6. Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων
 7. Εργοδηγός κλάδου εξόρυξης
 8. Στέλεχος προώθησης εξαγωγών
 9. Στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας
 10. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
 11. Χειριστής μηχανημάτων έργου

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο