ΑρχικήLOGISTICSAπ. Κενανίδης, ΟΦΑΕ: Logistics δεν νοούνται, χωρίς τους οδικούς μεταφορείς

Aπ. Κενανίδης, ΟΦΑΕ: Logistics δεν νοούνται, χωρίς τους οδικούς μεταφορείς

«Οι οδικοί μεταφορείς εξελίσσονται και εκσυγχρονίζονται, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου τους στην αγορά των logistics. Όμως logistics δεν νοούνται, χωρίς τους οδικούς μεταφορείς, συνδυασμένες μεταφορές δεν νοούνται, χωρίς τους οδικούς μεταφορείς».

Αυτό ήταν το κυρίαρχο μήνυμα του προέδρου της ΟΦΑΕ, Απόστολου Κενανίδη, στην ημερίδα «Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας».

Ο κ. Κενανίδης, ο οποίος υποστήριξε ότι ο κλάδος των οδικών μεταφορών, μέχρι και σήμερα, χαρακτηρίζεται από πλήθος μικρών επιχειρήσεων, με ελάχιστο αριθμό οχημάτων στο δυναμικό τους, όπου τις περισσότερες φορές δεν υπερβαίνουν καν το 1 όχημα, χαρακτήρισε επιτακτική την ανάγκη ανάπτυξης οριζόντιων και κάθετων συνεργειών, μεταξύ των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος της ΟΦΑΕ ανέφερε ότι ο κλάδος των μεταφορών διέπεται μέσα από ένα αρκετά σύνθετο θεσμικό και νομικό πλαίσιο, που ενώ σκοπός του είναι η διευκόλυνση και η διασφάλιση του μεταφορικού έργου, αρκετές φορές έχει τα αντίθετα αποτελέσματα, λόγω των πολύπλοκων διαδικασιών, ζητώντας τον εκσυχρονισμό του.

Η τοποθέτηση του Απ. Κενανίδη

Οι ευρωπαϊκές μεταφορές βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι. Οι παλιές προκλήσεις παραμένουν, αλλά έχουν εμφανιστεί και νέες.

Πρέπει να γίνουν πολλά για την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής αγοράς μεταφορών, στην οποία εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά σημεία συμφόρησης και άλλοι φραγμοί.

Πρέπει να εντοπίσουμε εκ νέου τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες της οικονομίας μας για μεταφορά εμπορευμάτων, λαμβάνοντας παράλληλα εκ των προτέρων υπόψη τους περιορισμούς όσον αφορά τους πόρους.

Τα συστήματα μεταφορών των ανατολικών και δυτικών περιοχών της Ευρώπης πρέπει να ενοποιηθούν προκειμένου να  ανταποκρίνονται πλήρως στις μεταφορικές ανάγκες ολόκληρης σχεδόν της ηπείρου και των 500 εκατομμυρίων πολιτών.

Ωστόσο, το παραδοσιακό σύστημα μεταφορών δεν είναι βιώσιμο. Με ορίζοντα τα 40 επόμενα χρόνια, καθίσταται σαφές ότι οι μεταφορές δεν μπορούν να αναπτυχθούν με την πεπατημένη.

Εάν εξακολουθήσουμε να τις προσεγγίζουμε με στόχο την «διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης», δεν θα φτάσουμε μακριά.

Το σημερινό οικονομικό μοντέλο της χώρας είναι ξεπερασμένο. Οι λόγοι της αποτυχίας του έχουν αναλυθεί αρκετά και τα αποτελέσματά της είναι πλέον ορατά. Η ανάγκη για την δημιουργία συνεργειών είναι πλέον ορατή και ξεκάθαρη.

Ο κλάδος των οδικών μεταφορών μέχρι και σήμερα χαρακτηρίζεται από το πλήθος των μικρών επιχειρήσεων με μικρό αριθμό οχημάτων στο δυναμικό τους, όπου τις περισσότερες φορές δεν υπερβαίνουν καν το 1 όχημα!

Η σύνθεση αυτή της αγοράς, δεν δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες ευελιξίας και ανταγωνιστικότητας και πλέον χαρακτηρίζεται ως «μη βιώσιμο».

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η ανάπτυξη οριζόντιων και κάθετων συνεργειών μεταξύ των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Συνέργειες που θα τονώσουν την ανταγωνιστικότητα των Ελλήνων μεταφορέων μεταβάλλοντας το δυσμενές τοπίο που επικρατεί σήμερα και παρέχοντάς τους την δυνατότητα να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά.

Πέραν όμως του βασικού ζητούμενου, που σήμερα είναι η βιωσιμότητα, αναμένονται πολλαπλά οφέλη που θα ακολουθήσουν μια τέτοια πρακτική, όπως :

-Τόνωση της επιχειρηματικότητας

-Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, από τις νέες συνέργειες/συνεργασίες

-Τόνωση της ανταγωνιστικότητας των Ελλήνων μεταφορέων

-Εξωστρέφεια των νέων επιχειρήσεων που θα προκύψουν από τις συνέργειες/συνεργασίες.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, είναι ξεκάθαρο ότι η αναδιάρθρωση στον κλάδο των μεταφορών, αλλά και της εφοδιαστικής αλυσίδας στο σύνολο, είναι αναγκαία στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της ελληνικής οικονομίας που θα αποτρέψει τις περεταίρω συνέπειες της οικονομικής κρίσης, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο προς την ανάπτυξη.

Σε ότι αφορά την υλοποίηση όσων προανέφερα, σήμερα, υπάρχουν δύο βασικοί ανασταλτικοί παράγοντες που εμποδίζουν την ανάπτυξη συνεργιών:

Η έλλειψη κεφαλαίων κίνησης και τα διοικητικά εμπόδια άσκησης/μεταβολής επαγγελματικής δραστηριότητας, λόγω οικονομικών εκκρεμοτήτων προς εφορία & ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίοι θα πρέπει να προσπεραστούν με την μορφή κινήτρων προς τις επιχειρήσεις.

Είναι γνωστό πως οι πολύπλοκες διαδικασίες και η γραφειοκρατία αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη. Και ο κλάδος των μεταφορών διέπεται μέσα από ένα αρκετά σύνθετο θεσμικό και νομικό πλαίσιο, που ενώ σκοπός του είναι η διευκόλυνση και η διασφάλιση του μεταφορικού έργου, αρκετές φορές έχει τα αντίθετα αποτελέσματα λόγω των πολύπλοκων διαδικασιών.

Είναι σημαντικό να γίνει λεπτομερής μελέτη και ανάλυση του θεσμικού πλαισίου με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του ως προς την λειτουργία των διαδικασιών, οι οποίες πρέπει να είναι κατανοητές, απλές και σύντομες.

Το μήνυμά μας προς την αγορά είναι ότι οι οδικοί μεταφορείς, με την αρωγή της Ο.Φ.Α.Ε.,εξελίσσονται και εκσυγχρονίζονται, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου τους στην αγορά των logistics.

H Ελλάδα παρουσιάζει μέτριες επιδόσεις στην παγκόσμια αγορά logistics και βρίσκεται στην 44η θέση, με βάση το σχετικό δείκτη της Παγκόσμιας Τράπεζας, κάτω από τη Ρουμανία και την Τουρκία, που βρίσκονται στην 40ή και την 30ή θέση αντίστοιχα.

Όμως Logistics δεν νοούνται χωρίς τους οδικούς μεταφορείς, συνδυασμένες μεταφορές δεν νοούνται χωρίς τους οδικούς μεταφορείς.

Οι εισαγωγικές και εξαγωγικές εταιρείες, αλλά και τα λοιπά μεταφορικά μέσα, όπως σιδηρόδρομος και λιμάνια, οφείλουν να εμπιστευτούν και να εργαστούν πιο αποδοτικά με τους Έλληνες μεταφορείς.

Απαιτείται καλύτερη οργάνωση και επίτευξη συνεργιών. Μόνο έτσι, θα μετατραπεί η χώρα σε εμπορευματικό κόμβο, με οφέλη προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο