ΑρχικήMMMΕκπρόθεσμη πλέον η προμήθεια του Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος των Τουριστικών Λεωφορείων ΔΧ

Εκπρόθεσμη πλέον η προμήθεια του Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος των Τουριστικών Λεωφορείων ΔΧ

Στις 17 Ιουνίου έληξε η παράταση της προθεσμίας εφοδιασμού των ιδιοκτητών των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων Δ.Χ, με το ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα (ΗΑΣ), σύμφωνα με σχετική απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την ΓΕΠΟΕΤ να καλεί τους ιδιοκτήτες να τα εφοδιαστούν, ακόμη και εκπρόθεσμα.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (476-17/2/2017, ΤΕΥΧΟΣ Β), προβλέπεται ότι:

«Μετά την παρέλευση του προαναφερθέντος διαστήματος – έως 17/6/2017- εφόσον  διαπιστωθεί από Αρχή Ελέγχου μη ύπαρξη ή η ένδειξη «άκυρο Η.Α.Σ» σε ΤΛΔΧ, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ και αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος (άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες), τα οποία διαβιβάζονται στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της έδρας του οχήματος.

Τα στοιχεία κυκλοφορίας επιστρέφονται, εφόσον ο ιδιοκτήτης ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, προσκομίσει βεβαίωση από Φορέα Χορήγησης ότι εγκαταστάθηκε το ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα στο εν λόγω όχημα ή προσκομίσει τη βεβαίωση της παρ. 3(ζ) του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

Η καταλογιστική πράξη επιβολής του προστίμου επέχει θέση στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών, κατά τη διάρκεια του οποίου απαγορεύεται η έξοδος του οχήματος από τη χώρα».

Σε ανακοίνωσή της, η ΓΕΠΟΕΤ καλεί όσους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων δεν το έχουν πράξει ήδη να προσέλθουν άμεσα –έστω και εκπρόθεσμα– στην Ομοσπονδία για την προμήθεια του Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος, το οποίο είναι τετραετούς διάρκειας και υποχρεωτικό για κάθε τουριστικό λεωφορείο ΔΧ.

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών, χορηγείται βεβαίωση, η οποία επέχει θέση σήματος έως την έκδοσή του και απαλλάσσει τον κάτοχο από τον κίνδυνο προστίμων στους καθ’ οδόν ελέγχους.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο