ΑρχικήMMMΔιευκρινιστική εγκύκλιος για τη διαδικασία έκτακτης αποζημίωσης τουριστικών λεωφορείων ΔΧ

Διευκρινιστική εγκύκλιος για τη διαδικασία έκτακτης αποζημίωσης τουριστικών λεωφορείων ΔΧ

Διευκρινιστική εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Τουρισμού αναφορικά με τη διαδικασία αποζημίωσης των ΔΧ Τουριστικών Λεωφορείων το χρονικό διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου 2020.

Όπως αναφέρεται σχετικά: «Σύμφωνα με το άρθρο 111 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) προβλέφθηκε η χορήγηση αποζημίωσης στις εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., καθώς και στα τουριστικά γραφεία και στις τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, τα οποία διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, λόγω της απαγόρευσης πλήρωσης του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων των επιβατών (πλήρωση έως 65% του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού επιβατών).

Κατ’ εξουσιοδότηση του ως άνω άρθρου εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 87618/2020 κοινή Υπουργική Απόφαση (κ.υ.α.) (Β’ 4901), σύμφωνα με την οποία καθορίζεται το ύψος του χρηματικού ποσού, η μέγιστη διάρκεια και ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής της αποζημίωσης.

Αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την καταβολή στους δικαιούχους της προβλεπόμενης από το άρθρο 111 του ν. 4714/2020 αποζημίωσης, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η τουριστική επιχείρηση (τουριστικό γραφείο ή επιχείρηση Τ.Ε.Ο.Μ.) δεν έχει στη κυριότητά της Τουριστικό Λεωφορείο, αλλά είχε συνάψει «Προσύμφωνο κυριότητας» σε προγενέστερο διάστημα από αυτό για το οποίο καταβάλλεται αποζημίωση, τότε μαζί με την άδεια κυκλοφορίας υποβάλλεται και το «Προσύμφωνο κυριότητας».

Επίσης, διευκρινίζεται ότι το υπ’ αριθμ. 1 δικαιολογητικό του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 87618/2020 κ.υ.α. «Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα» δεν υποβάλλεται αλλά αναζητείται αυτεπαγγέλτως.

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, το αργότερο έως τις 27.11.2020, να καταθέσουν στην κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, με κάθε πρόσφορο τρόπο (εγγράφως, ηλεκτρονικά ή δια αλληλογραφίας), αίτηση (σύμφωνα με το παρακάτω Υπόδειγμα), συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά».

Για το θέμα αυτό, η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας (ΟΦΑΕ) είχε αποστείλει επιστολή διαμαρτυρίας στο υπουργείο Τουρισμού τονίζοντας – μεταξύ άλλων – ότι «η εξαίρεση των οχημάτων που είχαν καταθέσει προσωρινά τις πινακίδες τους είναι αδικαιολόγητη και δεν συνάδει με τον σκοπό της επιδότησης, δηλαδή την ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, καθώς οι επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να καταθέσουν τις πινακίδες κυκλοφορίας εξαιτίας ακριβώς της τεράστιας οικονομικής ζημίας που υπέστησαν».

Μετά την έκδοση της διευκρινιστικής εγκυκλίου, η ΟΦΑΕ δήλωσε «απόλυτα ικανοποιημένη», καθώς «αναιρείται η προϋπόθεση που όριζε ότι τα οχήματα δεν έπρεπε να βρίσκονται σε προσωρινή ακινησία τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο 2020».

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο