ΑρχικήMMMΕπανακαθορίζεται το πλαίσιο εισφοράς για τα ΚΤΕΛ

Επανακαθορίζεται το πλαίσιο εισφοράς για τα ΚΤΕΛ

Επανακαθορίζεται το πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 13 του Ν.2963/2001, αναφορικά με την επιβαλλόμενη εισφορά (συνολικά 5%) επί του συνόλου των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων των φορέων ΚΤΕΛ ΑΕ, ΚΤΕΛ, ΔΕΑΣ ΚΩ και ΡΟΔΑ, η διαχείριση της οποίας γίνεται μέσω ειδικών λογαριασμών.

Σύμφωνα με το άρθρο 112 του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας για τον Covid 19 και όσον αφορά στην εισφορά (1%) που προορίζεται για την ενίσχυση των ασθενέστερων ΚΤΕΛ, προβλέπονται τα ακόλουθα:

-Από 1/1/2022, οι υπόχρεοι φορείς υποβάλλουν στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επιπροσθέτως ετησίως (και όχι μόνο ανά τρίμηνο) τα απαιτούμενα απολογιστικά στοιχεία για τον υπολογισμό της εισφοράς. (Για τα έτη 2020 και 2021, τα εν λόγω στοιχεία εξακολουθούν να αποστέλλονται στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών).

-Τα ετήσια απολογιστικά στοιχεία συνοδεύονται από πιστοποιητικό ορκωτού λογιστή. Από την ίδια ημερομηνία, τα εν λόγω πιστοποιητικά υπόκεινται σε υποχρεωτικό δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του συνόλου των υποβληθέντων.

-Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά ανάμεσα στο συνολικό ετήσιο καταβληθέν ποσό και το οριστικό οφειλόμενο, σύμφωνα με το πιστοποιητικό του ορκωτού λογιστή, καταβάλλεται ή επιστρέφεται, αντιστοίχως, η διαφορά.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
Tags
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο