ΑρχικήMMMΗλεκτρονικό εισιτήριο και τηλεματική αποκτούν τα ΚΤΕΛ Αττικής και Θεσσαλονίκης. Κίνητρα για αντικατάσταση λεωφορείων

Ηλεκτρονικό εισιτήριο και τηλεματική αποκτούν τα ΚΤΕΛ Αττικής και Θεσσαλονίκης. Κίνητρα για αντικατάσταση λεωφορείων

Σειρά ρυθμίσεων για τα ΚΤΕΛ περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα υδατοδρόμια που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Της Βάσως Βεγιάζη 

Από τις ρυθμίσεις αυτές (άρθρα 33 – 36), ξεχωρίζουν η υποχρέωση των ΚΤΕΛ Αττικής και Θεσσαλονίκης για την εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής και ηλεκτρονικού εισιτηρίου, ο υπολογισμός κομίστρου των αστικών ΚΤΕΛ, η ρύθμιση παλαιών οφειλών και τα κίνητρα αντικατάστασης λεωφορείων.

Συγκεκριμένα, στο σχέδιο νόμου αναφέρεται ότι για την αντικατάσταση και ανανέωση των λεωφορείων δίδονται τα ακόλουθα πρόσθετα κίνητρα:

Α) Αν είναι καινούργια ή ηλικίας μέχρι 1 έτους από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτή μη συμπεριλαμβανομένου, χωρίς να έχουν κυκλοφορήσει, καλύπτεται από τον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 13 του παρόντος νομοσχεδίου έως το 10% της τιμής κτήσης τους.

Αν η αντικατάσταση λεωφορείων υπάγεται στην περίπτωση (iii) του εδαφίου β’ της παρ.3, τότε από τον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 13 καλύπτεται έως το 15% της τιμής κτήσης τους.

Για τα ΚΤΕΛ μεμονομένων νήσων , όταν δεν συντρέχει περίπτωση συνένωσης, το παραπάνω ποσό ανέρχεται σε 15% της τιμής κτήσης τους.

Β)Αν είναι μεταχειρισμένα και έχουν συμπληρώσει μέχρι 5 έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, καλύπτεται από τον ως άνω λογαριασμό έως το 5% της τιμής κτήσης τους.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, τη διαδικασία και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Επίσης, κάθε αστικό ή υπεραστικό λεωφορείο που τίθεται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία, σε αντικατάσταση κυκλοφορούντος λεωφορείου και είναι καινούργιο ή μεταχειρισμένο ηλικίας έως 5 ετών από του έτους κατασκευής του πλαισίου, απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας επί μια 3ετία από το έτος ταξινόμησής του, του έτους αυτού συμπεριλαμβανομένου.

Επίσης, με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ορίζεται ενιαίο μηχανογραφημένο σύστημα παροχής στοιχείων και ενιαίο σύστημα κρατήσεων θέσεων και πληροφόρησης επιβατών για τα υπεραστικά δρομολόγια όλων των ΚΤΕΛ, μετά από σχετικές τεχνικοοικονομικές μελέτες που εκπονούνται με μέριμνα του υπουργείου.

Στις Ανώνυμες Εταιρείες, που ιδρύονται σύμφωνα με το άρθρο 3, καθώς και στα ΚΤΕΛ, που δεν υποχρεούνται να μετατραπούν σε ΑΕ, στη ΡΟΔΑ και στη ΔΕΑΣ ΚΩ παρέχονται ενισχύσεις για:

Α)την κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων σταθμών και πρακτορείων άφιξης και αναχώρησης λεωφορείων υπεραστικών συγκοινωνιών και σταθμών στέγασης, επισκευής και συντήρησης των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων,

Β)τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου των υπό (α) εγκαταστάσεων και την αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού διακίνησης υλικών

Γ)την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανογράνωσης, συμπεριλαμβανομένου του αναγκαίου λογισμικού

Δ)την αντικατάσταση αστικών και υπεραστικών λεωφορείων κυριότητας των ΚΤΕΛ ΑΕ ή των μετόχων αυτών.

Το αδιάθετο υπόλοιπο πιστώσεων, έως το ύψος του ποσού των 45 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, διατίθεται από το υπουργείο, κατά προτεραιότητα, για την ικανοποίηση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από 1/1/2016 ή θα υποβληθούν μέχρι 31/12/2021 για την ενίσχυση των επενδύσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η χρηματοδότηση των ανωτέρων επενδυτικών προγραμμάτων γίνεται ως εξής:

-για την ενίσχυση των επενδύσεων των εδαφίων α, β, και γ του παρόντος άρθρου διατίθεται το ποσό των 4.400 ευρώ ανά λεωφορείο του οικείου ΚΤΕΛ. Η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνολικού κόστους του έργου

-για την ενίσχυση του εδαφίου δ διατίθενται:

1)30% της τιμής κτήσης αυτών, αν είναι καινούργια ή ηλικίας μέχρις 1 έτους από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, χωρίς να έχουν κυκλοφορήσει.

2)10% της τιμής κτήσης αυτών, αν είναι μεταχειρισμένα και έχουν συμπληρώσει μέχρι 5 έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου

3)σε περιπτώσεις συνένωσης δύο ή περισσότερων ΚΤΕΛ, ενός ή περισσότερων νομών ή ΚΤΕΛ και δημοτικής επιχείρησης, εφόσον συμμετέχουν στη συνένωση αυτή όλα τα ΚΤΕΛ του νομού ή των νομών ή της μεμονωμένης νήσου ή τουλάχιστον όλα τα υπεραστικά ΚΤΕΛ, το ποσοστό της ενίσχυσης για την περίπτωση του στοιχείου 1 για την αγορά καινούργιων λεωφορείων ανέρχεται σε 35% και για την περίπτωση του στοιχείου 2 για την αγορά μεταχειρισμένων λεωφορείων σε 15%.

Στις ενισχύσεις αυτές υπάγονται και τα λεωφορεία των άγονων γραμμών, όπως τονίζεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο