ΑρχικήMMMΟρθή εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων για τις υπηρεσίες πληροφόρησης στις πολυτροπικές μετακινήσεις ζητά από την Ελλάδα η Κομισιόν

Ορθή εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων για τις υπηρεσίες πληροφόρησης στις πολυτροπικές μετακινήσεις ζητά από την Ελλάδα η Κομισιόν

Προειδοποιητικές επιστολές σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Κροατία, Ιταλία, Λετονία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ρουμανία και Σλοβενία, απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω της πλημμελούς εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων για την παροχή σε επίπεδο Ένωσης υπηρεσιών πληροφόρησης για τις πολυτροπικές μετακινήσεις.

Οι κανόνες αυτοί απαιτούνται δυνάμει του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1926, ο οποίος εκδόθηκε βάσει της οδηγίας για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ΕΣΜ). Συχνά δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις μετακινήσεις από πόρτα σε πόρτα για όσους ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα κράτη-μέλη οφείλουν να δημιουργήσουν εθνικά σημεία πρόσβασης που να παρέχουν πληροφορίες για τις πολυτροπικές μετακινήσεις.

Τέλος, οι υπηρεσίες πληροφόρησης για τις πολυτροπικές μετακινήσεις θα βοηθήσουν τους επιβάτες να αποκτήσουν μια εικόνα για όλες τις επιλογές μετακίνησης που έχουν στη διάθεσή τους, επισημαίνοντας παράλληλα εκείνες που είναι οι πλέον βιώσιμες.

Οι πληροφορίες αυτές θα εξασφαλίζουν ότι οι επιβάτες είναι καλύτερα προετοιμασμένοι σε περίπτωση διαταραχών στις μετακινήσεις και θα στηρίζουν τους επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.

Οι εν λόγω χώρες έχουν πλέον προθεσμία 4 μηνών για να απαντήσουν στην προειδοποιητική επιστολή, διαφορετικά η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο