ΑρχικήMMMΔόθηκε νέα παράταση, έως τις 30 Ιουνίου, για την προσωρινή ακινησία των τουριστικών λεωφορείων

Δόθηκε νέα παράταση, έως τις 30 Ιουνίου, για την προσωρινή ακινησία των τουριστικών λεωφορείων

Ως τις 30 Ιουνίου 2020 παρατείνεται η δυνατότητα, που είχε παρασχεθεί σε επιχειρήσεις που διαθέτουν Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης, Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης Ανοικτού Τύπου Αστικής Περιήγησης Πόλεων και Τουριστικά Τρένα, να καταθέσουν προσωρινά την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες των οχημάτων ιδιοκτησίας τους.

Τα τουριστικά λεωφορεία, όπως και το σύνολο του κλάδου του τουρισμού, έχει πληγεί σε σημαντικό βαθμό από την πανδημία, λόγω της απουσίας τουριστικών ροών προς την Ελλάδα.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η κατάσταση εκτιμάται ότι θα βελτιωθεί κάπως από τις 15 Ιουνίου, αλλά όχι σε σημαντικό βαθμό.

Ειδικότερα, η εγκύκλιος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναφέρει τα ακόλουθα:

«Σε συνέχεια των α και β σχετικών και λόγω της ανάγκης για λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση της νόσου COVID-19, παρατείνεται έως τις 30/6/2020 η δυνατότητα που έχει παρασχεθεί σε επιχειρήσεις που διαθέτουν Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης, Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης Ανοικτού Τύπου Αστικής Περιήγησης Πόλεων και Τουριστικά Τρένα να καταθέσουν προσωρινά την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες των οχημάτων ιδιοκτησίας τους, εφαρμόζοντας τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 1 της ΥΑ Φ.10035/2523/131/16 (Β΄2896/12-9-2016).

Η ισχύς της προσωρινής ακινησίας που έχει ήδη χορηγηθεί σύμφωνα με τα α και β σχετικά, παρατείνεται ομοίως έως τις 30/6/2020.

Διευκρινίζεται ότι η άρση της προσωρινής ακινησίας μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε προγενέστερο χρόνο, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, εφόσον πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις κυκλοφορίας του οχήματος».

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο