ΑρχικήMMMΟΑΣΑ: Τα προσωπικά στοιχεία συλλέγονται μόνο για τη στατιστική επεξεργασία του τύπου του κομίστρου

ΟΑΣΑ: Τα προσωπικά στοιχεία συλλέγονται μόνο για τη στατιστική επεξεργασία του τύπου του κομίστρου

Μετά τις ενστάσεις που διατύπωσε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), σχετικά με την πληθώρα των προσωπικών στοιχείων που απαιτεί η χορήγηση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου (ΑΣΣΚ), ο ΟΑΣΑ διευκρίνισε ότι μεριμνά για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, υποστηρίζοντας ότι διεξάγεται, αποκλειστικά, ανώνυμη στατιστική επεξεργασία μόνο του τύπου του κομίστρου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ:

 -Πλήρης διασφάλιση ανωνυμίας μετακινουμένων

Βασική παράμετρος του νέου συστήματος είναι η πλήρης διασφάλιση της ανωνυμίας της μετακίνησης και ο σεβασμός τόσο του δικαιώματος της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης, όσο και του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή του συνόλου του επιβατικού κοινού στα δημόσια αστικά μέσα μεταφοράς της Αθήνας.

Στατιστική επεξεργασία μόνο του τύπου κομίστρου για εφαρμογή δικαιότερης τιμολογιακής πολιτικής προς όφελος των επιβατών

Με στόχο μία αναλογικότερη και δικαιότερη τιμολογιακή πολιτική που θα ωφελήσει τους επιβάτες, ο ΟΑΣΑ έχει καταστήσει δυνατή αποκλειστικά και μόνο την ανώνυμη στατιστική επεξεργασία των μετακινήσεων σύμφωνα με τον τύπο του κομίστρου καθώς δεν είναι δυνατόν να συσχετιστούν με προσωπικά στοιχεία των επιβατών που επιλέγουν την ηλεκτρονική κάρτα απεριορίστων διαδρομών για τις μετακινήσεις τους.

 -Τεκμηρίωση όλων των τεχνικών μέτρων που διασφαλίζουν την ιδιωτικότητα των συμπολιτών μας.

Ο ΟΑΣΑ διαθέτει όλη τη σχετική τεκμηρίωση για όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα που θα διασφαλίζουν πλήρως την ιδιωτικότητα των μετακινήσεων των επιβατών.

Ο ΟΑΣΑ διασφαλίζει και προστατεύει πλήρως το δικαίωμα της ανώνυμης μετακίνησης του επιβατικού κοινού.

Ο ΟΑΣΑ, τηρώντας αυστηρά το νόμο περί προσωπικών δεδομένων και τις υποδείξεις της ΑΠΔΠΧ, διαβεβαιώνει ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα υπάρχει δυνατότητα συσχέτισης της μετακίνησης με συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, άρα και ταυτοποίησης, προασπίζοντας πλήρως τόσο την ιδιωτικότητα των χρηστών του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, όσο και το δικαίωμα του επιβατικού κοινού στην ανώνυμη μετακίνηση, λαμβάνοντας υπόψη και την εμπειρία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου έχει εφαρμοστεί το ηλεκτρονικό εισιτήριο.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο