ΑρχικήMMMΟΣΕΘ: Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού στο Νέο Ρύσιο

ΟΣΕΘ: Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού στο Νέο Ρύσιο

Στη διενέργεια διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αστικού Εξοπλισμού στο Νέο Ρύσιο του Δήμου Θέρμης», στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου «SUSTAINABLE URBAN NEIGHBOURHOODS – RESEARCH AND IMPLEMENTATION SUPPORT IN EUROPE» (SUNRISE), του Ευρωπαϊκού προγράμματος «HORIZON 2020», προχωρά ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ).

Ο Οργανισμός προτίθεται να αναθέσει συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με τη διαδικασία του άρθρου 327 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, την προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού που αφορά :

1. ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (τεμ. 2)

2. ΙΣΤΟΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (τεμ. 2)

3. ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Ρ32 (τεμ. 4)

4. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ (τεμ. 30)

5. ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ (τεμ. 2)

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 32 χιλ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ), ενώ η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται κατά μέγιστο σε 90 ημέρες.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών για τους ενδιαφερόμενους είναι η 28η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 16.00΄.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
Tags
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο