ΑρχικήMMMΠρόσκληση για 369 μετατάξεις, από τις Κτιριακές Υποδομές, σε ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Αττικό Μετρό, ΟΑΣΑ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και υπ.Υποδομών

Πρόσκληση για 369 μετατάξεις, από τις Κτιριακές Υποδομές, σε ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Αττικό Μετρό, ΟΑΣΑ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και υπ.Υποδομών

Πρόσκληση – εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου – Ανώνυμες Εταιρείες, εποπτείας του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, σε υπηρεσίες του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών, καθώς και στην Υπηρεσία Οδικών Τελών απηύθυνε το εν λόγω υπουργείο.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό σε υπηρεσίες του και στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου – Ανώνυμες Εταιρείες που εποπτεύει, με την επωνυμία «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)», «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (Ο.Σ.Υ. Α.Ε.)», «Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΣΤΑ. ΣΥ. Α.Ε.)», «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)» «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη και « Έργα Ο.Σ.Ε. Α.Ε. (ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.)» και στην Υπηρεσία Οδικών Τελών, προτίθεται να ενισχύσει τους ανωτέρω φορείς και τις υπηρεσίες του με μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων από την Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4482/2017 (Α΄ 102), σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου/ειδικότητας, της ίδιας ή 2 ανώτερης κατηγορίας. 

Υπό την προϋπόθεση ότι οι υπάλληλοι κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου/της ειδικότητας στην οποία μετατάσσονται/μεταφέρονται και οι οποίες καταργούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων.

Η μετάταξη/μεταφορά δεν καταλύει την υπηρεσιακή σχέση των υπαλλήλων, ούτε μεταβάλλει τη νομική φύση της σχέσης αυτής ή τη σχέση ασφάλισης, με την οποία υπηρετούσαν οι υπάλληλοι στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.».

Οι μετατασσόμενοι/μεταφερόμενοι υπάλληλοι κατατάσσονται σε βαθμό ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας τους, ο οποίος έχει διανυθεί στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία μετατάσσονται/μεταφέρονται, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή τους. Ο αριθμός των προς κάλυψη θέσεων ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα εννέα (369).

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο