ΑρχικήMMMΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση του διευθύνοντος συμβούλου των Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΑΣΥΘ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση του διευθύνοντος συμβούλου των Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΑΣΥΘ)

Πρόσωπο για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου που θα αναλάβει τις «Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης ΑΕ» (ΑΣΥΘ) αναζητά το υπουργείο Μεταφορών.

Όπως διευκρινίζεται στην σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δικαίωµα υποβολής έχουν όσοι είναι Έλληνες πολίτες και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α. Είναι διπλωµατούχοι µηχανικοί Πολυτεχνικής Σχολής της ηµεδαπής ή ισοτίµου της αλλοδαπής ή πτυχιούχοι Πανεπιστηµιακού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισοτίµου της αλλοδαπής

β. Έχει τουλάχιστον πενταετή εµπειρία σε θέση σηµαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα.

γ. Έχουν υψηλή ακαδηµαϊκή συγκρότηση και ικανότητες διαχείρισης, επιχειρησιακού σχεδιασµού, διοίκησης ή εµπειρία σε αντίστοιχη θέση και καθήκοντα, αλλά και επαγγελµατικό κύρος.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους έως τις 6 Μαΐου 2019.

Η επιλογή του διευθύνοντα συµβούλου της ΑΣΥΘ θα γίνει από τον υπουργό Μεταφορών, κατόπιν γνώµης της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης που θα συσταθεί, ενώ τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα επιλεγούν με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµικών και Μεταφορών.

Τέλος, να σημειωθεί ότι, ο διευθύνων σύµβουλος και τα µέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας θα έχουν 3ετή θητεία.

Σημειώνεται ότι η ΑΣΥΘ πρόκειται να αντικαταστήσει τον υπό εκκαθάριση ΟΑΣΘ.

Επίσης, στην Θεσσαλονίκη έχει καταργηθεί το ΣΑΣΘ από τον ΟΣΕΘ (Οργανισµός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης), ο οποίος είναι η μητρική εταιρεία της ΑΣΥΘ.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο