ΑρχικήMMMΣυστήνεται Πειθαρχικό Συμβούλιο σε περαιτέρω Περιφέρειες για τα πειθαρχικά παραπτώματα οδηγών, ιδιοκτητών και εταιρειών ταξί

Συστήνεται Πειθαρχικό Συμβούλιο σε περαιτέρω Περιφέρειες για τα πειθαρχικά παραπτώματα οδηγών, ιδιοκτητών και εταιρειών ταξί

Tη σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου – με διετή θητεία – το οποίο θα είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της τήρησης και της επιβολής κυρώσεων, σχετικά με τις διατάξεις που προβλέπουν πειθαρχικά παραπτώματα των οδηγών, των ιδιοκτητών και των εκμεταλλευτών ΕΔΧ οχημάτων, προβλέπει το άρθρο 21 “Τροποποίηση διατάξεων για τα ΕΔΧ αυτοκίνητα” του σχεδίου νόμου για τις εξετάσεις οδήγησης του υπουργείου Μεταφορών.

Η διάταξη αφορά τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, ώστε να συνιστούν Πειθαρχικό Συμβούλιο για θέματα ΕΔΧ σε κάθε οικεία Περιφέρεια.

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη 

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση «η μεγάλη γεωγραφική διασπορά των νησιωτικών Περιφερειών του άρ. 205 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), ήτοι του Νοτίου Αιγαίου, του Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, οι σημαντικές ιδιαιτερότητες που αυτές εμφανίζουν, επί παραδείγματι η μεγάλη απόσταση των νησιών από την οριζόμενη από τον ίδιο ως άνω νόμο (Καλλικράτης) έδρα της Περιφέρειας, καθώς και η περιορισμένη ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ των νησιών των συγκεκριμένων Περιφερειών, οδηγούν στην ανάγκη θέσπισης μιας διαφοροποιημένης προσέγγισης, αναφορικά με τη σύσταση και σύνθεση των Πειθαρχικών Συμβουλίων για θέμα λειτουργίας ΕΔΧ οχημάτων.

Με τις παραγράφους 2 και 3 της προτεινόμενης διάταξης, στις Περιφέρειες Ν. Αιγαίου, Β. Αιγαίου και Ιονίων Νήσων θα συνίσταται Πειθαρχικό Συμβούλιο για θέματα ΕΔΧ σε κάθε Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνίας της οικίας Περιφέρειας.

Με τη διάταξη της παραγράφου 4 ρυθμίζεται το θέμα της επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων στους εκμεταλλευτές των ΕΔΧ αυτοκινήτων και όχι στους ιδιοκτήτες αυτών, στις περιπτώσεις παραχώρησης της εκμετάλλευσης του ΕΔΧ αυτοκινήτου από τον ιδιοκτήτη σε εκμεταλλευτή, που αποδεικνύεται από σχετική σύμβαση ή συμβολαιογραφική πράξη.

Η ρύθμιση αυτή αφορά διαπραχθέντα πειθαρχικά παραπτώματα που εξετάστηκαν σύμφωνα με το προηγούμενο Ν. 4530/2018 θεσμικό πλαίσιο και στοχεύει στην ομοιόμορφη εφαρμογή της επιβολής των διοικητικών κυρώσεων και προστίμων, καθώς και στο άρθρο 2 του Ν. 4530/2018 καθίσταται σαφές ότι την ευθύνη για ορισμένα πειθαρχικά παραπτώματα φέρουν οι εκμεταλλευτές των ΕΔΧ αυτοκινήτων και όχι οι ιδιοκτήτες αυτών, στις περιπτώσεις παραχώρησης της εκμετάλλευσης του ΕΔΧ αυτοκινήτου από τον ιδιοκτήτη σε εκμεταλλευτή».

 

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο