ΑρχικήMMMΤο ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ παρέχει υποστήριξη σε δήμους και φορείς για τη δημιουργία αποτελεσματικών ΣΒΑΚ

Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ παρέχει υποστήριξη σε δήμους και φορείς για τη δημιουργία αποτελεσματικών ΣΒΑΚ

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) δημιούργησε τη σελίδα www.svakguide.imet.gr, ένα απαραίτητο εργαλείο για όσους, Δήμους, φορείς και ιδιώτες εμπλέκονται στη διαδικασία εκπόνησης και ΣΒΑΚ (Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας).

Η χρήση της σελίδας (help desk) είναι ελεύθερη για όλους, ενώ παρέχεται επιπροσθέτως και η δυνατότητα περαιτέρω εξειδικευμένης υποστήριξης, όπου ζητηθεί.

Η ανακοίνωση 

Οι σύγχρονες πόλεις βρίσκονται μπροστά σε μια τεράστια πρόκληση: αυτή της βιώσιμης κινητικότητας. Της δημιουργίας, δηλαδή, βιώσιμων και προσβάσιμων πόλεων σχεδιασμένων για τους ανθρώπους κι όχι για τα αυτοκίνητα, χωρίς θόρυβο και καυσαέρια,  με καινοτόμο και μακρόπνοο όραμα που θα βασίζεται σε έναν αστικό σχεδιασμό όπου το περπάτημα, το ποδήλατο και οι Δημόσιες Συγκοινωνίες θα βρίσκονται στην κορυφή των επιλογών των μετακινούμενων και όπου οι αποφάσεις σχεδιασμού θα προέρχονται από την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων.

Το Πράσινο Ταμείο χρηματοδότησε τους Ελληνικούς Δήμους για την υλοποίηση ΣΒΑΚ (Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας), με στόχο να υλοποιηθούν Σχέδια βάσει των ευρωπαϊκών μεθοδολογιών όπως αυτά προσαρμόστηκαν από το σχετικό ελληνικό πλαίσιο εκπόνησης ΣΒΑΚ- το οποίο συνέθεσε σχετική ομάδα εργασία με πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών – τα οποία θα  ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των Δήμων που τις υποβάλλουν.

Για να προκύψουν όμως αποτελεσματικά ΣΒΑΚ και για να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες ένταξης των έργων που αυτά θα προτείνουν προς χρηματοδότηση, είναι απαραίτητη η εξειδικευμένη τεχνογνωσία κατά την εκπόνησή τους. Ωστόσο ελάχιστοι Δήμοι ή Φορείς στην Ελλάδα διαθέτουν αυτή την τεχνογνωσία.

Αυτή την ανάγκη διέγνωσε το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ κι προσπαθεί να την καλύψει με την ιστοσελίδα που δημιούργησε www.svakguide.imet.gr, στην οποία μπορεί ελεύθερα να έχει πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενος.

Στον ιστότοπο αναλύονται μεθοδικά και λεπτομερώς τα βασικά βήματα υλοποίησης ενός ΣΒΑΚ, δίνονται τα βασικά αρχεία για την έναρξη υλοποίησης του ενώ λειτουργεί σαν πλατφόρμα επικοινωνίας με κάθε ενδιαφερόμενο και προσβλέπει στην ορθή μεθοδολογική προσέγγιση και στη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων (δεδομένα, ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοδοτικά πακέτα).

Ταυτόχρονα, το ΙΜΕΤ μπορεί να παράσχει επιπλέον εξειδικευμένη υποστήριξη στους Δήμους και Φορείς για την εκπόνηση και υποβολή ΣΒΑΚ, εφόσον ζητηθεί.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο