ΑρχικήMMMΜεταφορά 26 εργαζομένων της Εγνατίας Οδού στον ΟΣΕΘ ως ελεγκτές κομίστρου

Μεταφορά 26 εργαζομένων της Εγνατίας Οδού στον ΟΣΕΘ ως ελεγκτές κομίστρου

Συνολικά 26 υπάλληλοι της Εγνατίας Οδού μεταφέρονται στον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), με την ειδικότητα των Ελεγκτών Κομίστρου, σύμφωνα με σχετική απόφαση του υπουργείου Μεταφορών.

Η μεταφορά προσωπικού γίνεται από το υπουργείο, προκειμένου να καλυφθούν οι ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό σε υπηρεσίες του και στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου – Ανώνυμες Εταιρείες που εποπτεύει.

Στις αποφάσεις τονίζεται ότι «το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε βαθμό, ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας του, ο οποίος έχει διανυθεί στο φορέα προέλευσης με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία μεταφέρεται, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του».

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο