ΑρχικήMMMH MyTaxi, μητρική της Beat, δεν είναι μεταφορική εταιρεία, αλλά εταιρεία μεσολάβησης, σύμφωνα με τη γερμανική Δικαιοσύνη

H MyTaxi, μητρική της Beat, δεν είναι μεταφορική εταιρεία, αλλά εταιρεία μεσολάβησης, σύμφωνα με τη γερμανική Δικαιοσύνη

H MyTaxi, μητρική της Beat, δεν είναι μεταφορική εταιρεία, αλλά εταιρεία μεσολάβησης, σύμφωνα με τη γερμανική Δικαιοσύνη.

Παράλληλα, η περιστασιακή επιδότηση κομίστρου δε συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό, ούτε παραβίαση της νομοθεσίας περί καθορισμού κομίστρου, σύμφωνα με την ίδια απόφαση.

Η ανακοίνωση της Beat

Σε μια υπόθεση, η οποία συζητήθηκε ιδιαίτερα έντονα και στο πλαίσιο του δημοσίου διαλόγου για το νέο νομοθετικό πλαίσιο περί αστικών μεταφορών, το οποίο ψηφίστηκε στις 22.3.18 από τη Βουλή και δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 29.3.2018 στο ΦΕΚ, το Ανώτατο Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ακυρωτικό Δικαστήριο έδωσε την ίδια μέρα, Παρασκευή 29.3.208 σε τρίτο βαθμό (αναιρετικά) την αμετάκλητη απόφασή του (66/2018) στο ίδιο ερώτημα του κατά πόσο οι ενέργειες επιδότησης κομίστρου από τη Mytaxi, εταιρείας του ομίλου της ΒΕΑΤ συνιστούν πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού.

Επισημαίνεται ότι η τάση της Γερμανικής Νομολογίας για το θέμα των εκπτώσεων ή επιδοτήσεων κομίστρου έτυχε ιδιαίτερης αναφοράς και στο πλαίσιο των τοποθετήσεων των φορέων (ΠΟΕΙΤΑ) κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου για τις μεταφορές στη Βουλή, στις 14.3.2018.

Με πραγματικά περιστατικά παρεμφερή με αυτά της Mytaxi στην Ελλάδα και νομικό/νομοθετικό πλαίσιο  για την παροχή υπηρεσιών ταξί αντίστοιχα ρυθμισμένο, η απόφαση του Γερμανικού Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι ξεκάθαρη και δικαιώνει πλήρως τις θέσεις της Mytaxi:

Οι περιορισμένες χρονικά και τοπικά προωθητικές ενέργειες επιδότησης του κομίστρου των ταξί δεν παραβιάζουν τις διατάξεις περί νομοθετικά ρυθμιζόμενου κομίστρου, δεν συνιστούν πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού, δεν επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς και δεν καθιστούν τον πάροχο των εκπτώσεων αυτών εταιρεία παροχής μεταφορικού έργου.

Συγκεκριμένα κρίθηκαν τα εξής:

Η Mytaxi, στην οποία ανήκει η Beat, δεν δύναται να θεωρηθεί εταιρεία παροχής υπηρεσιών μεταφοράς, αλλά υπηρεσία διαμεσολάβησης, σύμφωνα και με τη νέα απόφαση του Ανώτατου Γερμανικού Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, που ανατρέπει προηγούμενη απόφαση του Εφετείου της Φρανκφούρτης. Συγκεκριμένα, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η Mytaxi είναι μία ψηφιακή εφαρμογή διαμεσολάβησης μεταξύ των επιβατών και των Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης (ταξί).

Επίσης, σύμφωνα με την εν λόγω σημαντική απόφαση, η επιδότηση του κομίστρου δεν παραβαίνει τον νόμο περί κομίστρου, διότι οι επιχειρήσεις ταξί εισπράττουν εν τέλει το σύνολο του κομίστρου και, ως εκ τούτου, οι όποιες επιδοτήσεις κομίστρου είναι επ’ ωφελεία του καταναλωτικού κοινού και καθ’ όλα νόμιμες.

Ο τρόπος πληρωμής του κομίστρου είναι άνευ σημασίας, αποφαίνεται το Δικαστήριο, εφόσον το κόμιστρο καταβάλλεται στο ακέραιο. Σύμφωνα με το Δικαστήριο, δεν υφίσταται πρακτική αθέμιτου ανταγωνισμού από τη Mytaxi, καθώς απουσιάζουν εκείνες οι συνθήκες που θα χαρακτήριζαν τις ενέργειές της ως αντιανταγωνιστικές, δεδομένου ότι αυτές ήταν περιορισμένες τόσο τοπικά όσο και χρονικά.

Επιπλέον, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η ομαλή λειτουργία της αγοράς των ταξί δεν επηρεάζεται από τις προωθητικές ενέργειες επιδότησης της Mytaxi, με το σκεπτικό ότι οι επιχειρήσεις ταξί διαθέτουν επαρκείς επιλογές συνεργασίας με παρόχους υπηρεσιών διαμεσολάβησης και κατά συνέπεια δεν υφίσταται κάποιος περιορισμός του ανταγωνισμού στη συγκεκριμένη αγορά.

Η παραπάνω απόφαση αποτελεί δικαίωση των νομικών θέσεων της Mytaxi και της ΒΕΑΤ με τις οποίες τελικά ωφελούμενοι είναι οι ίδιοι οι οδηγοί ταξί και οι καταναλωτές.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
Tags
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο