ΑρχικήMMMO ΟΑΣΑ εκπονεί το νέο Γενικό Σχέδιο Μεταφορών Αττικής

O ΟΑΣΑ εκπονεί το νέο Γενικό Σχέδιο Μεταφορών Αττικής

Η αναθεώρηση και ο ανασχεδιασμός του συγκοινωνιακού έργου, με στόχο τη βελτίωση της κινητικότητας των πολιτών της Αττικής και την αποδοτική λειτουργία του συστήματος των αστικών συγκοινωνιών, συγκαταλέγεται στις βασικές προτεραιότητες του ΟΑΣΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση του Οργανισμού προχωρεί σε εκπόνηση μελέτης που θα οριστικοποιήσει τις προδιαγραφές του νέου Γενικού Σχεδίου Μεταφορών Αττικής, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο του 2020, όπως μετέδωσε το ΑΜΠΕ.

Η μελέτη κρίθηκε απαραίτητη, μιας και το υφιστάμενο δίκτυο αστικών συγκοινωνιών είναι βασισμένο σε στοιχεία μελετών ζήτησης, μετακινήσεων και προέλευσης προορισμού, προ 15 περίπου ετών, με βάση τις τότε κοινωνικές, οικονομικές, μεταφορικές συνθήκες της Αττικής.

H πιο πρόσφατη προσπάθεια επικαιροποίησης ολοκληρώθηκε το 2009, στο πλαίσιο του τότε εκπονηθέντος Γενικού Σχεδίου Μεταφορών Αττικής, που περιλάμβανε αριθμό προγραμματισμένων έργων υποδομής και σειρά προτεινομένων συγκοινωνιακών, οργανωτικών, λειτουργικών, θεσμικών μέτρων, καθώς επίσης και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

Ωστόσο όμως, η οικονομική κρίση ήταν ένας από τους κύριους λόγους που η πλειοψηφία από τα προτεινόμενα μέτρα δεν υλοποιήθηκε, εξαιρουμένων κυρίως των τροποποιήσεων των λεωφορειακών γραμμών για την τροφοδότηση των μέσων σταθερής τροχιάς, και της υλοποίησης των 2 μεγάλων έργων: του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και της τηλεματικής.

Το νέο Γενικό Σχέδιο Μεταφορών, θα περιλαμβάνει προτάσεις και δράσεις για τη διαμόρφωση όλων των μεταφορικών δικτύων της Αττικής.

Ταυτόχρονα, θα άπτεται θεμάτων που αφορούν στην κατανομή του μεταφορικού έργου στα διαφορετικά μέσα μεταφοράς, θέματα που αφορούν στη σχέση ζήτησης μετακινήσεων και απόδοσης των δικτύων, καθώς και θέματα που αφορούν στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Επίσης, θα αναλύει και θα επιδιώκει την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με τη χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων και την προώθηση ήπιων μορφών μετακίνησης (ποδήλατο, πεζή μετακίνηση).

Θα χρησιμοποιήσει δε, το συγκοινωνιακό μοντέλο ΟΑΣΑ, για την αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων για τα δίκτυα μεταφοράς και τη λειτουργία τους.

Κατά τον ΟΑΣΑ, η σκοπιμότητα για τον ανασχεδιασμό του συγκοινωνιακού έργου, μέσω της εκπόνησης ενός νέου Γενικού Σχεδίου Μεταφορών Αττικής προκύπτει από:

• τη συνεχή και με ταχύτατους ρυθμούς αλλαγή των οικονομικών, πολεοδομικών και κοινωνικών συνθηκών στην Αττική

• τη διαφοροποίηση των μετακινήσεων με ΙΧ οχήματα, λόγω της μεταβολής τιμής των καυσίμων

• την ανάγκη διασφάλισης μέγιστης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και της ανάγκης ανάληψης μεγαλύτερου ποσοστού από τις μετακινήσεις των κατοίκων

• την ανάγκη συνέργειας με τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που εκπονούνται από τους ΟΤΑ του Ν. Αττικής

• την ανάγκη δημιουργίας συναντίληψης μεταξύ των διαφορετικών φορέων και συντονισμού των επί μέρους προγραμμάτων ανάπτυξης των οδικών, συγκοινωνιακών υποδομών και πολεοδομικών λειτουργιών

• την προώθηση εναλλακτικών μορφών αστικής κινητικότητας (π.χ. ποδήλατα) σε συνδυασμό με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς,

• την ανάγκη χρήσης νέων τεχνολογιών για την αύξηση της αποδοτικότητας των ΜΜΜ και της πληροφόρησης των επιβατών.

• την ανάγκη διαλειτουργικότητας όλων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

Το νέο ΓΣΜΑ θα διασφαλίζει το όραμα του ομίλου ΟΑΣΑ και θα προτείνει τις απαραίτητες δράσεις, τομές και παρεμβάσεις, που θα εξασφαλίσουν την αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση πόρων:

• Θα περιλαμβάνει προτάσεις για τη διαμόρφωση όλων των μεταφορικών δικτύων της Αττικής.

• Θα περιλαμβάνει θέματα που αφορούν στην κατανομή του μεταφορικού έργου στα διαφορετικά μέσα μεταφοράς, θέματα που αφορούν στη σχέση ζήτησης μετακινήσεων και απόδοσης των δικτύων καθώς και θέματα που αφορούν στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

• Θα αναλύει και θα επιδιώκει την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με τη χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων και την προώθηση ήπιων μορφών μετακίνησης (ποδήλατο, πεζή μετακίνηση).

• Θα κάνει προβολές διαφόρων κοινωνικο-οικονομικών μεγεθών και θα εκτιμήσει την μελλοντική μεταφορική ζήτηση για διάφορα έτη-στόχους.

• Θα χρησιμοποιήσει το συγκοινωνιακό μοντέλο ΟΑΣΑ για την αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων για τα δίκτυα μεταφοράς και τη λειτουργία τους.

• Θα καθορίσει δείκτες αξιολόγησης των μεταφορικών δικτύων και του επίπεδου εξυπηρέτησης και θα παράσχει τη μεθοδολογία για τη χρήση τους.

• Θα προτείνει το περιβάλλον ανταγωνισμού και συνεργασίας μεταξύ των μέσων, καθώς και τα απαιτούμενα μέτρα για την κυκλοφορία και τη στάθμευση.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο