ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΠαρά τον κορωνοϊό, ο ΟΛΘ παρουσίασε άνοδο εσόδων 5,3% στο α’ εξάμηνο. Στο +14,3% τα έσοδα του ΣΕΜΠΟ

Παρά τον κορωνοϊό, ο ΟΛΘ παρουσίασε άνοδο εσόδων 5,3% στο α’ εξάμηνο. Στο +14,3% τα έσοδα του ΣΕΜΠΟ

Στα 34,69 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της ΟΛΘ ΑΕ, κατά το α’ εξάμηνο του 2020, έναντι 32,95 εκατ. το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 5,3%.

Η μεταβολή αυτή, σύμφωνα με την εταιρεία, οφείλεται σε αύξηση των εσόδων από τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων κατά 2,9 εκατ. δηλ. 14,3% και μείωση των εσόδων από τον Σταθμό Συμβατικού Φορτίου κατά 1,2 εκατ. δηλ. κατά 10,3%.

Το συνολικό λειτουργικό κόστος αυξήθηκε κατά 12,3%, κατά το εξεταζόμενο εξάμηνο του 2020, σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2019. Η αύξηση του λειτουργικού κόστους αφορά έξοδα και δαπάνες που προέκυψαν από την καταβολή αποζημίωσης στελεχών που αποχώρησαν, σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30.06.2020.

Επίσης, στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η εταιρεία προχώρησε σε στήριξη του Εθνικού συστήματος Υγείας μέσω δωρεάς 0,3 εκατ. προς το νοσοκομείο αναφοράς για τον COVID-19 στη Θεσσαλονίκη «ΑΧΕΠΑ» για την αγορά νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Προσαρμόζοντας αυτά τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία, καθώς και τον αντίκτυπο των νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020, το λειτουργικό κόστος είναι αντίστοιχο με το κόστος του α’ εξαμήνου του 2019 και πολύ χαμηλότερο από το λειτουργικό κόστος του β’ εξαμήνου του 2019.

Τα κέρδη μετά φόρων για το α’ εξάμηνο ανήλθαν σε 7,8 εκατ. το 2020, έναντι 8 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 2,4%.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος Δ.Σ. της «ΟΛΘ ΑΕ», Αθανάσιος Λιάγκος, δήλωσε σχετικά: «Το γεγονός πως τα συνολικά έσοδα της εταιρείας παρουσίασαν ανοδική πορεία το 1ο εξάμηνο του 2020 είναι ιδιαίτερα θετικό, ειδικά εάν λάβει κανείς υπόψιν του τις προκλήσεις με τις οποίες βρέθηκε αντιμέτωπος ο κλάδος των μεταφορών σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Παραμένουμε αισιόδοξοι και επικεντρωμένοι στο στρατηγικό μας στόχο, που δεν είναι άλλος από την ανάπτυξη του λιμένα της Θεσσαλονίκης και την υλοποίηση του επενδυτικού μας πλάνου».

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο