ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΈριδες για την ψηφιοποίηση της διαχείρισης των εμπορευματοκιβωτίων στους προβλήτες του Πειραιά

Έριδες για την ψηφιοποίηση της διαχείρισης των εμπορευματοκιβωτίων στους προβλήτες του Πειραιά

Έριδες προκάλεσε η απόφαση της ΣΕΠ (PCT), η οποία διαχειρίζεται τους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ, να ψηφιοποιήσει τη διαδικασία διαχείρισης των εγγράφων που συνδέονται με τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, μέσω της εφαρμογής HPCS.

Στην εφαρμογή αυτή και κυρίως, στη χρήση της από την ΣΕΠ αντιδρούν χρήστες του λιμανιού, με την ΣΕΠ να ανταπαντά ότι πρόκειται για «εσωτερική διαδικασία», τηρώντας τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ΣΕΠ, όποιος χρήστης, όπως πράκτορας και ναυτιλιακός εκτελωνιστής, μπορεί να γραφτεί στην εφαρμογή και να κερδίσει χρόνο στη διεκπεραίωση των φορτίων του.

Επίσης, τονίζεται ότι η εφαρμογή δεν πρέπει να συγχέεται με την «Ενιαία Πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας» που αναμένεται να νομοθετήσει το υπουργείο Ναυτιλίας.

Τα ίδια στελέχη σημειώνουν ότι, στην εφαρμογή αυτή, εισάγονται όλα εκείνα τα στοιχεία που ήδη υποβάλλονται στη διαχειρίστρια εταιρεία των προβλητών εγχάρτως και ότι με τον ψηφιακό τρόπο δίνεται η δυνατότητα μεγαλύτερης διαφάνειας και διαχείρισης της πληροφορίας από τις αρμόδιες αρχές.

Μάλιστα, η ψηφιακή διαδικασία κοστίζει 4 ευρώ ανά εμπορευματοκιβώτιο και γίνεται πολύ ταχύτερα από την έγχαρτη που κοστίζει 6 ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, χρήστες του λιμανιού ισχυρίζονται ότι τέτοια συστήματα δεν τα διαχειρίζονται λιμάνια, αλλά, είτε είναι υπό δημόσιο έλεγχο, είτε υπό ανεξάρτητους φορείς που συγκροτούν κυρίως οι χρήστες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες της εφαρμογής, σύμφωνα με την ΣΕΠ

To HPCS, όπως τονίζεται από την ΣΕΠ, μετασχηματίζει ψηφιακά τις υφιστάμενες διαδικασίες προς όλους τους συναλλασσόμενους μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως:

-Ηλεκτρονική Διατακτική και Ηλεκτρονικός Εκτελωνισμός.

-Αφίξεις/Αναχωρήσεις Πλοίων και Αφίξεις/Αναχωρήσεις Σιδηροδρόμων.

-Track & Trace.

-Ανταλλαγή Ηλεκτρονικών Πληροφοριών (EDI).

-Αποθέματα και κινήσεις Εμπορευμάτων και φορτίων.

-Ηλεκτρονική τιμολόγηση & Ηλεκτρονικές πληρωμές.

Τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής, σύμφωνα με την ΣΕΠ 

-Μείωση κόστους και χρόνου κατά 95%, καθώς δεν απαιτείται η φυσική παρουσία (χρόνος απελευθέρωσης εμπορευματοκιβωτίου, με το HPCS 20 λεπτά  από 6 ώρες που απαιτούνταν πριν).

-Κυβερνοασφάλεια.

-Εξασφαλίζει την ιδιωτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων.

-Παρέχει ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές, με πλήρη θωράκιση από κυβερνοαπειλές.

-Αφορά σε ουδέτερη ανοιχτή πλατφόρμα. Χρήστες της πλατφόρμας μπορούν να είναι όλα τα ελληνικά λιμάνια και όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών που αποτελούν κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας.

-Διαφάνεια. Διάχυση της πληροφορίας, μέσω μιας κοινής πλατφόρμας ανταλλαγής δεδομένων (single window) και υποβολή τυποποιημένων πληροφοριών και εγγράφων σε ένα ενιαίο σημείο εισόδου (one stop shop) μια φορά, με απόλυτη διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα.

-Αύξηση παραγωγικότητας. Με τη δια-λειτουργικότητα και την αποφυγή της γραφειοκρατίας μεταξύ των συναλλασσόμενων και των συμμετεχόντων, εξασφαλίζεται η συνεργασία με ομοιογενή και αποτελεσματικό τρόπο.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο