ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΑυξάνονται κατά 25% τα έσοδα του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.)

Αυξάνονται κατά 25% τα έσοδα του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.)

Το ποσό του 1 εκατ. ευρώ, κατ’ έτος, θα χορηγείται εφεξής στο Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) για τη χρηματοδότηση της ναυτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Τα χρήματα αυτά θα προέρχονται από την εθελοντική συνεισφορά της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ψηφισθέν νομοσχέδιο της 15-4-2019 με τίτλο «I. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, II. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, III. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4,6,7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις.» του υπουργείου Οικονομικών στο άρθρο 53 παράγραφος 8.

Αναφορικά με την σημασία της συγκεκριμένης διάταξης σημειώνονται τα εξής:

Με την σχετική διάταξη, για πρώτη φορά, τα  έσοδα του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης, αυξάνονται, εφεξής και σε ετήσια βάση, κατά 1.000.000 ευρώ, με αποτέλεσμα τα συνολικά έσοδα του ΚΝΕ να μεταβληθούν με αυξητικούς ρυθμούς, από το τρέχον οικονομικό έτος, κατά μέσο όρο 25%.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω οικονομική ενίσχυση, δίδεται η δυνατότητα στον προϋπολογισμό ΚΝΕ να υποστηρίξει σημαντικά την εύρυθμη λειτουργία των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (ΔΣΕΝ), να ενισχύσει όλες εκείνες τις δράσεις που αφορούν στην αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης και ειδικότερα:

Στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της ναυτικής εκπαίδευσης και στην παροχή υψηλού επιπέδου επαγγελματικής κατάρτισης των Ελλήνων ναυτικών.

Στην αρτιότερη οργάνωση και λειτουργία των ΔΣΕΝ με σύγχρονο εκπαιδευτικό εξοπλισμό και την αποτελεσματική υποστήριξη  των δύο νεοσυσταθεισών Σχολών που είναι η ΑΕΝ/ΚΑΛΥΜΝΟΥ και το ΚΕΣΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ούτως ώστε οι Έλληνες ναυτικοί να μπορούν να ανταποκρίνονται πλήρως, στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις που επιβάλλονται από τη διεθνή δραστηριότητα της ναυτιλίας, από την τεχνολογική εξέλιξη και φυσικά από το θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο.

Σε νέες δυνατότητες πρόσληψης καθηγητών – ναυτοδιδασκάλων ΙΔΑΧ που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της διδασκαλίας των σπουδαστών των ΑΕΝ και ΚΕΣΕΝ.

Στη βελτίωση των κτιριακών υποδομών και στην απόκτηση νέου υλικοτεχνικού εξοπλισμού που θα βελτιώσει περαιτέρω το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο».

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο