ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΑφετηριακό σημείο της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής για τη νησιωτική χώρα οι μεταφορές

Αφετηριακό σημείο της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής για τη νησιωτική χώρα οι μεταφορές

Ειδικό κεφάλαιο για την ανάπτυξη των ελληνικών νησιών περιλαμβάνεται, στην Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική 2021 (αναπτυξιακό σχέδιο), που έχει εκπονήσει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με το euro2day.gr.

Στις κατευθύνσεις που έχει δώσει ο υπουργός Δημήτρης Παπαδημητρίου έχουν διαμορφωθεί επτά άξονες παρεμβάσεων, η υλοποίηση των οποίων θα συμβάλει στην ανάπτυξη των νησιών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, για την εκπόνηση του ειδικού αυτού κεφαλαίου στο αναπτυξιακό σχέδιο, λήφθηκε υπόψη ότι η νησιωτική χώρα αποτελεί το 18,7% της συνολικής επιφάνειας του εδάφους της χώρας, στο οποίο διαμένει το 15% του πληθυσμού.

Οι μεταφορές

Αφετηριακό σημείο της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής για τη νησιωτική χώρα είναι οι μεταφορές.

Με δεδομένο ότι η προσβασιμότητα είναι ίσως το πιο σημαντικό πρόβλημα των νησιών, κρίνεται αναγκαία η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός τόσο των επιβατικών όσο και των εμπορευματικών μεταφορών.

Βασικές προτεραιότητες εν προκειμένω είναι ο ανασχεδιασμός του χάρτη των ακτοπλοϊκών μεταφορών για την πληρέστερη διασύνδεση των νησιών και ιδίως των πιο απομακρυσμένων, τόσο με την ηπειρωτική Ελλάδα όσο και μεταξύ τους (ακτινωτή διασύνδεση), καθώς και η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου συνδυασμένων θαλάσσιων, αεροπορικών και χερσαίων μεταφορών, ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη μετάβαση από και προς οποιοδήποτε κέντρο τόσο των μόνιμων κατοίκων, όσο και των εγχώριων ή και αλλοδαπών επισκεπτών.

Παράλληλα, στόχος είναι η εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου, τόσο για τις επιβατικές, όσο και για τις εμπορευματικές μεταφορές, με τη μορφή επιχορήγησης μειωμένης τιμής εισιτηρίου για τους μόνιμους κατοίκους και επίσης η ενίσχυση της παροχής Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος για τις ακτοπλοϊκές και αεροπορικές μεταφορές, ώστε να διατηρηθεί το ζωτικής σημασίας δίκτυο και να διασφαλιστεί η τακτικότητα των συνδέσεων που είναι απαραίτητη για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, καθώς και για να εξαλειφθούν φαινόμενα στρέβλωσης του ανταγωνισμού, λόγω της πιθανής δημιουργίας ολιγοπωλιακών συνθηκών.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο