ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΑύξηση εσόδων (65 εκατ.) και συρρίκνωση ζημιών (9,1 εκατ.), στο α΄ 6μηνο, για ΑΝΕΚ

Αύξηση εσόδων (65 εκατ.) και συρρίκνωση ζημιών (9,1 εκατ.), στο α΄ 6μηνο, για ΑΝΕΚ

Αύξηση του κύκλου εργασιών και συνάμα, συρρίκνωση των καθαρών ζημιών σημείωσε η ΑΝΕΚ το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Όπως αναφέρει η εισηγμένη, μέσω της αποδοτικότερης διαχείρισης πλοίων και δρομολογίων επιτεύχθηκε αύξηση του κύκλου εργασιών και ταυτόχρονη μείωση του κόστους πωληθέντων.

Πραγματοποιώντας συνολικά 8% λιγότερα δρομολόγια, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, ο Όμιλος της ΑΝΕΚ, το α’ εξάμηνο του 2016, δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εκναυλώσεις πλοίων της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα στον κλάδο χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα και για το λόγο αυτό τα έσοδα και τα λειτουργικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα και δεν είναι ενδεικτικά των ετήσιων.

Κύκλος εργασιών

Αύξηση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ο οποίος το α’ εξάμηνο του 2016 ανήλθε σε ευρώ 65,0 εκατ., έναντι ευρώ 62,9 εκατ. τη συγκρίσιμη περσινή περίοδο. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της μητρικής ανήλθε σε ευρώ 57,8 εκατ. έναντι ευρώ 54,9 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2015.

Καθαρά αποτελέσματα

Βελτιωμένα εμφανίζονται και τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, για α’ εξάμηνο του 2016, τα οποία ανήλθαν σε ζημιές ευρώ 9,1 εκατ., έναντι ζημιών ευρώ 13,1 εκατ.  το α’ εξάμηνο του 2015, ενώ αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους ευρώ 7,9 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 12,1 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο.

Τρέχουσες εξελίξεις

Η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι εντός της τρέχουσας χρήσης θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της αναδιάρθρωσης των μακροπρόθεσμων δανείων της μητρικής, γεγονός που θα έχει άμεσα θετική επίπτωση στα αποτελέσματα και στην καθαρή θέση λόγω μείωσης του χρηματοοικονομικού κόστους, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σε λειτουργικό επίπεδο, η διακύμανση των τιμών των καυσίμων, σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, είναι θετικός παράγοντας για τον Όμιλο που συνεχίζει την πορεία ανάκαμψης που ξεκίνησε την προηγούμενη χρήση.

Οι στρατηγικοί στόχοι της διοίκησης για το 2016 επικεντρώνονται στη βελτίωση της κερδοφορίας και στην ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της μητρικής.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
Tags
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο