ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΔημιουργούνται χρηματοδοτικά εργαλεία για τα νησιά, τη νησιωτική επιχειρηματικότητα και τη «γαλάζια οικονομία»

Δημιουργούνται χρηματοδοτικά εργαλεία για τα νησιά, τη νησιωτική επιχειρηματικότητα και τη «γαλάζια οικονομία»

Χρηματοδοτικά εργαλεία για τα νησιά εμπεριέχει το νομοσχέδιο «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο και λοιπές διατάξεις» του υπουργείου Ναυτιλίας, το οποίο παρουσιάστηκε χθες από τον υπουργό Γιάννη Πλακιωτάκη.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Ναυτιλίας, το μεγαλύτερο έλλειμμα και στοιχείο αναποτελεσματικής άσκησης δημοσίων πολιτικών στο νησιωτικό χώρο ήταν η έλλειψη εξειδικευμένων ή διακριτών προγραμμάτων για το νησιωτικό χώρο.

Μέσω του προτεινόμενου νομοσχεδίου, προδιαγράφονται 3 διακριτά χρηματοδοτικά εργαλεία που περιλαμβάνουν:

-Χρηματοδότηση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα – Πρόγραμμα ΝΕΑΡΧΟΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής, οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης δύνανται να συνομολογούν επενδυτικά δάνεια με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρηματοδότηση έργων δημοσίου χαρακτήρα («Πρόγραμμα Νέαρχος»).

Η εξυπηρέτηση των δανείων του Προγράμματος «Νέαρχος» χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και έχει στόχο την υλοποίηση αναγκαίων έργων υποδομής, ενέργειας και περιβάλλοντος.

-Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας

Το Πρόγραμμα Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας περιλαμβάνει κατάλληλο μίγμα χρηματοδοτικών εργαλείων και μηχανισμών και αποσκοπεί στη δίκαιη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της νησιωτικής οικονομίας, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των ατελειών της αγοράς, των σοβαρών διαταραχών λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης, αλλά και των ειδικών συνθηκών και χαρακτηριστικών του νησιώτη επιχειρηματία.

Θα παρέχει στήριξη επί του λειτουργικού κόστους της νησιώτικης επιχείρησης, πρόσβαση στην αγορά χρήματος, ενίσχυση εξωστρέφειας και εξαγωγών κοκ.

-Ταμείο Θαλάσσιας – Γαλάζιας Οικονομίας

Παρέχεται η δυνατότητα να συσταθεί ταμείο χαρτοφυλακίου για τη χρηματοδότηση δράσεων για την ανάπτυξη και προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον τομέα της θαλάσσιας οικονομίας και ιδίως στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας, όπως ορίζεται στην ενωσιακή νομοθεσία, καθώς και στους τομείς ναυτιλιακής τεχνολογίας, του ναυτιλιακού ή/ και ναυπηγικού εξοπλισμού, ανάπτυξης εφαρμογών και χρήση τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους ανωτέρω τομείς.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο