ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΔιαγραφή πλοίου από το ελληνικό νηολόγιο λόγω αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαγραφή πλοίου από το ελληνικό νηολόγιο λόγω αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τη διαγραφή πλοίου από το ελληνικό νηολόγιο λόγω αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση περιγράφει το άρθρο 15 του νομοσχεδίου για τη θαλάσσια οικονομία, το οποίο οδηγείται προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Όπως αναφέρεται σε αυτό, από την ημερομηνία παρέλευσης της μεταβατικής περιόδου για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (31.12.2020), πλοία, τα οποία ανήκουν σε ποσοστό που υπερβαίνει τα πενήντα εκατοστά (50%), σε υπηκόους Ηνωμένου Βασιλείου ή σε εταιρίες του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι εγγεγραμμένα κατά την ανωτέρω ημερομηνία σε ελληνικό νηολόγιο, δύνανται να παραμείνουν σε αυτό για χρονικό διάστημα δυο (2) ετών.

Μέχρι τη λήξη της διετίας, ο πλοιοκτήτης οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τη λιμενική Αρχή νηολόγησης περί της συνδρομής ή μη των όρων του άρθρου 5 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973, Α΄ 261).

Μετά τη λήξη της διετίας, πλοίο που παρέμεινε στο ελληνικό νηολόγιο δυνάμει της παρ. 1, εφόσον ο πλοιοκτήτης δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περί συνδρομής των όρων του άρθρου 5 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου διαγράφεται υπό τους όρους της παρ. 2 του άρθρου 18 του ιδίου Κώδικα, άνευ αιτήσεως του πλοιοκτήτη και χωρίς την προσκόμιση βεβαιώσεων περί μη ύπαρξης οφειλών σε τελωνειακές, ασφαλιστικές, 15 φορολογικές και λοιπές αρχές ή φορείς, κατόπιν παρέλευσης εννέα (9) μηνών από τη σχετική ενημέρωση των ανωτέρω αρχών ή φορέων, καθώς και τυχόν ενυπόθηκων δανειστών από την αρμόδια αρχή νηολόγησης, περί της επικείμενης διαγραφής του πλοίου.

Τυχόν υφιστάμενες απαιτήσεις του Δημοσίου, λοιπών φορέων ή τρίτων ή οφειλές του πλοίου, του πλοιοκτήτη ή άλλου προσώπου που σχετίζεται με αυτό, όπως του εφοπλιστή, ναυλωτή και διαχειριστή, δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.

Το χρονικό διάστημα της παρ. 1 δύναται να παραταθεί, μέχρι δυο (2) περαιτέρω έτη, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο