ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΗ άνοδος του κύκλου εργασιών της Attica (BlueStar, Superfast, HSW) μετριάστηκε από την άνοδο των καυσίμων

Η άνοδος του κύκλου εργασιών της Attica (BlueStar, Superfast, HSW) μετριάστηκε από την άνοδο των καυσίμων

H MIG ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2019 της Attica (BlueStar, Superfast, HSW), τα οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες Πωλήσεις €164,01 εκατ., έναντι €131,68 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2018.

Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €15,50 εκατ., έναντι αντίστοιχων κερδών €12,29 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2018.

Επισημαίνεται ότι η Attica Group ενοποιεί την ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. («HSW»), για ολόκληρο το α΄ εξάμηνο 2019, ενώ στις οικονομικές καταστάσεις του α΄ εξαμήνου 2018 ενοποιήθηκε για περίοδο ενός μήνα (1.6.2018-30.6.2018).

Η αύξηση του κύκλου εργασιών του Ομίλου αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση του λειτουργικού κόστους, λόγω της ενοποίησης της HSW, καθώς και λόγω της συνεχιζόμενης, σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2018, ανόδου της τιμής των καυσίμων (μέση αύξηση 11%).

Επισημαίνεται ότι ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας έχει έντονη εποχικότητα με υψηλότερη κίνηση τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο και χαμηλότερη τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο.

Ο Όμιλος στις 30.6.2019 είχε μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ευρώ 266,76 εκατ. έναντι ευρώ 274,50 εκατ. στις 31.12.2018 και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ευρώ 81,44 εκατ. (έναντι ευρώ 71,58 εκατ. στις 31.12.2018) το μεγαλύτερο μέρος εκ των οποίων αποπληρώθηκε από την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου με δημόσια προσφορά που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 409,65 εκατ. από Ευρώ 409,18 εκατ. στις 31.12.2018.

Μεταφορικό έργο

Το μεταφορικό έργο του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Όμιλος ενοποιεί την HSW για ολόκληρο το α΄ εξάμηνο 2019 ενώ στις οικονομικές καταστάσεις του α΄ εξαμήνου 2018 την ενοποίησε για περίοδο ενός μήνα (1.6.2018- 30.6.2018), ανήλθε σε 2,5 εκατ. επιβάτες (αύξηση 23,7% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2018), 341 χιλ. Ι.Χ. οχήματα (αύξηση 22,3%) και 192 χιλ. φορτηγά οχήματα (αύξηση 14,2%).

Στις γραμμές της Αδριατικής, καθώς και στις γραμμές Ηρακλείου και Χανίων τα πλοία της Attica Group λειτουργούν κοινοπρακτικά με πλοία της ΑΝΕΚ.

Τρέχουσες εξελίξεις

Στις 15.5.2019 η Attica Group ανακοίνωσε τη συμφωνία για την απόκτηση του Φ/Γ-Ο/Γ πλοίου Anglia Seaways από την εταιρεία DFDS, έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 12.050.000 τοις μετρητοίς. Το πλοίο, έχει ολικό μήκος 142,5 μέτρα, υπηρεσιακή ταχύτητα 17,5 κόμβων, είναι έτους κατασκευής 2000, έχει μεταφορική ικανότητα 1.680 μέτρων φόρτωσης ή 120 ασυνόδευτων φορτηγών οχημάτων με δυνατότητα μεταφοράς ειδικών φορτίων. Η παραλαβή του πλοίου έγινε στις 3 Ιουλίου 2019.

Το πλοίο μετονομάστηκε σε Blue Carrier 1 και δρομολογήθηκε στις γραμμές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, στην Ελληνική Ακτοπλοΐα. Στις 8.7.2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου με εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με τον ν.4548/2018, ποσού εκατόν είκοσι πέντε εκατομμυρίων (Ευρώ 125.000.000) κατ’ ελάχιστον και έως εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (Ευρώ 175.000.000) και τη διάθεση των ομολογιών μέσω δημόσιας προσφοράς.

Η δημόσια προσφορά, η οποία ολοκληρώθηκε στις 24.7.2019, καλύφθηκε κατά 2,15 φορές. Διατέθηκαν συνολικά 175.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρίας με ονομαστική αξία Ευρώ 1.000 εκάστη και αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους Ευρώ 175 εκατ.

Η τελική απόδοση καθώς και το επιτόκιο των ομολογιών ορίστηκαν σε 3,40%. Η διαπραγμάτευση των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών άρχισε στις 29 Ιουλίου 2019.

Ποσό ύψους Ευρώ 99,10 εκατ. από τα έσοδα έκδοσης του ομολογιακού δανείου διατέθηκαν για τη μείωση του δανεισμού του Ομίλου.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η λειτουργική ενσωμάτωση της HSW, και παράλληλα αναπροσαρμόστηκε η οργανωτική δομή του Ομίλου στη βάση των νέων δεδομένων που προέκυψαν μετά την εξαγορά.

Περαιτέρω, η Διοίκηση εξετάζει επενδυτικά σχέδια για την ενίσχυση του κύκλου εργασιών του Ομίλου, την ανανέωση του στόλου, καθώς και την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο