ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΗ αύξηση των καυσίμων και η όξυνση του ανταγωνισμού θα επηρεάσουν τα μεγέθη της ΑΝΕΚ

Η αύξηση των καυσίμων και η όξυνση του ανταγωνισμού θα επηρεάσουν τα μεγέθη της ΑΝΕΚ

Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. γνωστοποίησε τα αποτελέσματα της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2018, βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Ο Όμιλος της ΑΝΕΚ, το α’ εξάμηνο του 2018, δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων.

Εκτελώντας 15% λιγότερα δρομολόγια, σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2017, ο Όμιλος της ΑΝΕΚ διακίνησε συνολικά 368 χιλ. επιβάτες, έναντι 356 χιλ. τη συγκρίσιμη περίοδο, 62 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα, όπως και το α’ εξάμηνο του 2017 και 69 χιλ. φορτηγά έναντι 70 χιλ.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εκναυλώσεις πλοίων της Εταιρείας στο πλαίσιο της αποδοτικότερης διαχείρισης του στόλου.

Σε συνέχεια των τριών τελευταίων κερδοφόρων χρήσεων, ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το α’ εξάμηνο του 2018 βελτίωσε τα λειτουργικά του αποτελέσματά, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

“Μέσω της αποδοτικότερης διαχείρισης πλοίων και δρομολογίων και της αύξησης της επιβατικής κίνησης επιτεύχθηκε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών ενώ, ταυτόχρονα, το κόστος πωληθέντων παρέμεινε σταθερό, παρά την άνοδο των τιμών των καυσίμων”, αναφέρει η εταιρεία.

Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα στον κλάδο χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, γεγονός που έχει επίπτωση στα έσοδα και τα λειτουργικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου, τα οποία κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα και δεν είναι ενδεικτικά των ετήσιων.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της περιόδου διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κύκλος Εργασιών

Σημαντική άνοδο παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το α’ εξάμηνο του 2018 και ανήλθε σε ευρώ 72,9 εκατ. έναντι ευρώ 65,3 εκατ. τη συγκρίσιμη περσινή περίοδο.

Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε ευρώ 66,9 εκατ. έναντι ευρώ 58,0 εκατ.

Καθαρά αποτελέσματα

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για α’ εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε ζημιές ευρώ 9,1 εκατ., έναντι κερδών ευρώ 2,1 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2017, ενώ αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές ευρώ 7,7 εκατ., έναντι κερδών ευρώ 3,3 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο.

Η αύξηση των τιμών των καυσίμων και η όξυνση των συνθηκών ανταγωνισμού στις αγορές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, αναμένεται να επηρεάσουν τα λειτουργικά αποτελέσματα του β’ εξαμήνου.

Με την επιστροφή στην κερδοφορία από τη χρήση 2015 και μετά, στρατηγικοί στόχοι της διοίκησης του Ομίλου είναι η διατήρηση της κερδοφορίας και η περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, καθώς και η συνεχής αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
Tags
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο