ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΗ Κομισιόν καλεί Ρουμανία και Σουηδία να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες για την ανακύκλωση πλοίων

Η Κομισιόν καλεί Ρουμανία και Σουηδία να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες για την ανακύκλωση πλοίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη Ρουμανία και τη Σουηδία να συμμορφωθούν με την υποχρέωσή τους να εφαρμόσουν πλήρως την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ανακύκλωση πλοίων [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1257/2013].

Σκοπός του κανονισμού είναι να καταστήσει την ανακύκλωση πλοίων πιο «πράσινη» και πιο ασφαλή. Κύριος στόχος του είναι να εξασφαλίσει ότι τα πλοία που φέρουν σημαία κράτους μέλους της ΕΕ ανακυκλώνονται με ασφαλή και βιώσιμο τρόπο.

Είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη, αφενός, να ορίζουν τις αρμόδιες αρχές, τις υπηρεσίες και τους υπευθύνους επικοινωνίας και, αφετέρου, να θεσπίζουν διατάξεις εθνικού δικαίου σχετικά με την επιβολή των εν λόγω ενωσιακών κανόνων και των εφαρμοστέων κυρώσεων.

Όλες αυτές οι υποχρεώσεις όφειλαν να είχαν εκπληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Τον Ιούνιο του 2019 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στα εν λόγω δύο κράτη-μέλη, επειδή δεν είχαν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους.

Δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμμόρφωση, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Η Ρουμανία και η Σουηδία έχουν πλέον προθεσμία 2 μηνών για να διορθώσουν την κατάσταση, ορίζοντας τις αρχές και θεσπίζοντας τις κυρώσεις.

Εάν οι δύο χώρες δεν λάβουν μέτρα εντός των επόμενων 2 μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο