ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΗ πανδημία δεν ανέκοψε την ανοδική πορεία του ΟΛΘ. Αύξηση εσόδων 6,5%, στα 21,6 εκατ. τα λειτουργικά κέρδη στο 9μηνο

Η πανδημία δεν ανέκοψε την ανοδική πορεία του ΟΛΘ. Αύξηση εσόδων 6,5%, στα 21,6 εκατ. τα λειτουργικά κέρδη στο 9μηνο

Συνεχίζει την ανοδική πορεία του, ο ΟΛΘ παρά την πανδημία. Στο 9μηνο, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης παρουσίασε άνοδο εσόδων 6,5% και σχεδόν την ίδια λειτουργική κερδοφορία (21,6 εκατ. ευρώ), σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η άνοδος των εσόδων οφείλεται στην άνοδο των εσόδων από τα εμπορευματοκιβώτια, παρά τη μείωση εσόδων από το συμβατικό λιμένα.

Οι επιδόσεις του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, η διακίνηση για το τρίτο τρίμηνο (Q3) του 2020 αυξήθηκε κατά 9,6%, από 108k TEUs το Q3/2019, σε 118k TEUs το Q3/2020.

Ακολούθως, η συνολική διακίνηση για την περίοδο του 9μήνου (9M) του 2020 αυξήθηκε κατά 2%, από 328 χιλιάδες TEUs την περίοδο 1/1- 30/9/2019 (9Μ/2019), σε 335 χιλιάδες TEUs την περίοδο 1/1- 30/9/2020 (9Μ/2020).

Οι επιδόσεις του Σταθμού Συμβατικού Φορτίου

Αναφορικά με το Σταθμό Συμβατικού Φορτίου, η επίπτωση από την πανδημία ήταν ηπιότερη για το τρίτο τρίμηνο του 2020, καθώς οι συνολικοί όγκοι μειώθηκαν κατά 5,6%, από 1.007 χιλ. τόνους το Q3/2019, σε 951 χιλ. τόνους το Q3/2020.

Κατά την περίοδο του 9μήνου, οι όγκοι μειώθηκαν κατά 12,6%, από 3.247 χιλ. τόνους το 9Μ/2019, σε 2.839 χιλ. τόνους το 9Μ/2020.

Η πορεία των εσόδων

Τα συνολικά έσοδα για το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 8,3%, από € 16,6εκατ. το Q3/2019, σε ~ € 18εκατ. το Q3/2020, ενώ για την περίοδο του 9μήνου σημειώθηκε συνολική αύξηση κατά 6,5%, από € 49,5εκατ. το 9Μ/2019, σε € 52,7εκατ. το 9Μ/2020.

Αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων (παρέχοντας πρόσθετα έσοδα ~ € 4,9εκατ.), η οποία ξεπέρασε την αναμενόμενη πτώση των εσόδων από το Σταθμό Συμβατικού Φορτίου (πτώση κατά ~ € 1,6εκατ.).

Υπογραμμίζεται ότι τα συνολικά έσοδα επηρεάστηκαν αρνητικά από την μείωση των διακινουμένων φορτίων λόγω της πανδημίας, ωστόσο η αύξηση των εσόδων ήταν εμφανής.

Το οικονομικό αποτέλεσμα

Τα Κέρδη πριν από Τόκους & Φόρους (EBIT), αυξήθηκαν το τρίτο τρίμηνο του 2020 κατά 11,4%, από € 5,7εκατ. το Q3/2019, σε € 6,3εκατ. το Q3/2020, ενώ τα EBIT κατά το 9μηνο μειώθηκαν κατά 2,4%, από € 17,3εκατ. το 9Μ/2019 σε € 16,9εκατ. το 9Μ/2020.

Τα Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA), ακολούθησαν την ίδια τάση με τα EBIT για το τρίτο τρίμηνο του 2020 και αυξήθηκαν κατά 9,5%, από € 7,2εκατ. το Q3/2019 σε € 7,9εκατ. το Q3/2020, ενώ στο 9μηνο μειώθηκαν κατά 0,8%, από € 21,8εκατ. το 9M/2019, σε € 21,6εκατ. το 9M/2020.

Όπως υποστηρίζει ο ΟΛΘ, οι κύριοι μοχλοί για την αύξηση των εσόδων και τη διατήρηση της κερδοφορίας, παρέμειναν η εφαρμογή βελτιωμένων διαδικασιών διαχείρισης των διακινούμενων όγκων εντός του Λιμένος και η αναπροσαρμογή του τιμολογίου εμπορευματοκιβωτίων, όπως εφαρμόστηκαν από τη Διοίκηση πέρυσι.

Η κερδοφορία σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 9μήνου του 2019, επηρεάστηκε κυρίως από την πανδημία, η οποία επιβράδυνε την κυκλοφορία των φορτίων διεθνώς, με αποτέλεσμα χαμηλότερους διακινουμένους όγκους και χαμηλότερες πωλήσεις από τις αναμενόμενες.

Επιπλέον, το λειτουργικό κόστος επηρεάστηκε δυσμενώς από μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα, επιδεινώνοντας τον αντίκτυπο στην κερδοφορία που απορρέει από τα αποτελέσματα της μειωμένης διακίνησης φορτίων λόγω Covid-19.

Εξαιρουμένων των επιπτώσεων της πανδημίας, η Διοίκηση του ΟΛΘ δηλώνει αισιόδοξη για τις υποκείμενες και θετικά αναπτυσσόμενες χρηματοοικονομικές επιδόσεις του λιμένος, καθώς και για τις ευρύτερες προοπτικές των εγγύτερων οικονομιών.

«Η ΟΛΘ Α.Ε. συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς δανεισμό, έχοντας διανείμει μέρισμα € 11,8εκατ. με ισχυρή καταθετική βάση, με τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε καταθέσεις να φτάνουν τα ~ € 102εκατ.

Με αυτόν τον τρόπο, ο στρατηγικός ρόλος της ΟΛΘ Α.Ε. στην ανάπτυξη της διεθνούς αλυσίδας εφοδιασμού με τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ενισχύεται περαιτέρω, με την ταχύτερη εφαρμογή ασφαλών και αξιόπιστων διαδικασιών τελωνειακού ελέγχου που πληρούν τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα», αναφέρει η εταιρεία.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο