ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΚομισιόν: Προειδοποίηση στη Μάλτα να συμμορφωθεί με τους κανόνες για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών

Κομισιόν: Προειδοποίηση στη Μάλτα να συμμορφωθεί με τους κανόνες για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών

Προειδοποιητική επιστολή στη Μάλτα απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή δεν συμμορφώνεται με τους ενωσιακούς κανόνες για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (οδηγία 2008/106/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε).

Η Ευρω. Επιτροπή καλεί την εν λόγω χώρα να λάβει διορθωτικά μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας που εφαρμόζεται από ένα από τα εγκεκριμένα ιδρύματά της ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καλύπτει το σύνολο των θαλασσίων κύκλων μαθημάτων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τις εξετάσεις και τις αξιολογήσεις —ιδίως την εκπαίδευση με τη χρήση προσομοιωτών.

Η Μάλτα έχει πλέον προθεσμία 2 μηνών για να συμμορφωθεί με την ενωσιακή νομοθεσία. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο