ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΜειώνεται η γραφειοκρατία στην εκπαίδευση και πιστοποίηση των ναυτικών

Μειώνεται η γραφειοκρατία στην εκπαίδευση και πιστοποίηση των ναυτικών

Απλούστερους κανόνες για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των ναυτικών ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ένα εξορθολογισμένο κανονιστικό πλαίσιο θα συμβάλει στη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας στη θάλασσα και στην πρόληψη της ρύπανσης.

Το πλαίσιο αυτό θα διευκολύνει επίσης τους ναυτικούς να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της ΕΕ, πράγμα που θα καταστήσει τη ναυτιλία στην ΕΕ ελκυστικότερη επιλογή σταδιοδρομίας και θα συντελέσει κατ’ αυτό τον τρόπο στην αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού.

Η μεταρρύθμιση είναι σχεδιασμένη κατά τρόπο ώστε να διατηρεί τους κανόνες της ΕΕ ευθυγραμμισμένους με τους διεθνείς κανόνες και να καθιστά πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό τον κεντρικό μηχανισμό αναγνώρισης των ναυτικών από τρίτες χώρες. Η αναθεώρηση θα βελτιώσει παράλληλα τη νομική σαφήνεια όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών των ναυτικών που εκδίδονται από τα κράτη-μέλη.

Το διεθνές πλαίσιο σε αυτό τον τομέα είναι η διεθνής σύμβαση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών («σύμβαση STCW»).

Στο πλαίσιο του κοινού μηχανισμού της ΕΕ για την αναγνώριση των πιστοποιητικών των ναυτικών από τρίτες χώρες, η Επιτροπή διενεργεί τακτικούς ελέγχους ώστε να διασφαλίζει ότι τα κράτη-μέλη της ΕΕ και οι τρίτες χώρες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της οδηγίας της ΕΕ και της σύμβασης STCW.

Η τροποποιημένη οδηγία θα εξορθολογήσει τη διαδικασία αναγνώρισης νέων τρίτων χωρών και θα αναθεωρήσει τις προθεσμίες.

Σε ό,τι αφορά την αναγνώριση των ναυτικών άλλων κρατών-μελών, οι νέοι κανόνες θα διευκρινίζουν ποια πιστοποιητικά θα πρέπει να αναγνωρίζονται αμοιβαία ώστε οι ναυτικοί που έχουν λάβει πιστοποίηση από μία χώρα της ΕΕ να μπορούν να εργάζονται σε πλοία που φέρουν τη σημαία άλλου κράτους μέλους της ΕΕ.

Τα επόμενα στάδια

Στις 11 Φεβρουαρίου 2019, επετεύχθη προσωρινή συμφωνία επί του σχεδίου οδηγίας μεταξύ της ρουμανικής Προεδρίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η νομική πράξη θα δημοσιευθεί πλέον στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευση. Στη συνέχεια, τα κράτη-μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους 2 έτη για να ενσωματώσουν τις διατάξεις της στην εθνική τους νομοθεσία.

Ολόκληρη η οδηγία στο σύνδεσμο που ακολουθεί: Οδηγία για την εκπαίδευση των ναυτικών (πλήρες κείμενο)

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο