ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΟ εξηλεκτρισμός της ναυτιλίας στα μελλοντικά πεδία ενδιαφέροντος της ΔΕΗ

Ο εξηλεκτρισμός της ναυτιλίας στα μελλοντικά πεδία ενδιαφέροντος της ΔΕΗ

Στον εξηλεκτρισμό της ναυτιλίας προσανατολίζεται η ΔΕΗ, υποστηρίζοντας ότι η λύση αυτή υπερτερεί έναντι της χρήσης φυσικού αερίου στα πλοία.

Μιλώντας σε πρώτο συνέδριο για μηδενικές εκπομπές ρύπων στις θαλάσσιες μεταφορές, που διοργανώθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Elemed, ο Λάζαρος Σταθάκης, εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ, υποστήριξε ότι «ο εξηλεκτρισμός της ναυτιλίας θα επιφέρει οικονομικά και κοινωνικά οφέλη στα λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές και δίκτυα, και θα ενισχύσει τις καθαρές μεταφορές, τις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και τις λύσεις ανταπόκρισης στη ζήτηση».

Για το λόγο αυτό, συμπλήρωσε ο κ. Σταθάκης, «η ΔΕΗ, ως εταιρεία που επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το περιβαλλοντικό αποτύπωμά της και τη διαφοροποίησή της στις νέες αγορές ενέργειας, είναι έτοιμη να εναρμονίσει τις φιλοδοξίες της με τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες των πελατών της στο νέο ενεργειακό περιβάλλον».

Το πλήρες κείμενο της ομιλίας του κ. Σταθάκη έχει ως εξής:

Οι θαλάσσιες μεταφορές μηδενικών ρύπων αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ και της Παγκόσμιας Συμφωνίας των Παρισίων.

Γιατί η ΔΕΗ συμμετέχει στην εκδήλωση του ELEMED και μάλιστα ως χορηγός; Επιτρέψτε μου κατ’ αρχήν να σας κάνω μια συνοπτική παρουσίαση της Επιχείρησής μας.

Η ΔΕΗ δεν είναι μόνο το εμβληματικό σύνθημα «Πάντα στο Πλευρό σας», με το οποίο έχει καθιερωθεί στη συνείδηση όλων των Ελλήνων, αλλά βρίσκεται και σε μια διαδικασία μετασχηματισμού, προκειμένου να προσαρμοστεί στο νέο επιχειρησιακό περιβάλλον. Η ηλεκτρική ενέργεια για περισσότερο από έναν αιώνα προώθησε την παγκόσμια ανάπτυξη και προήγαγε τον πολιτισμό. Οι σημερινές γενιές, όμως, βιώνουν πολύ σημαντικές αλλαγές, με τον εξηλεκτρισμό να αποτελεί την κινητήρια δύναμη για τη μείωση των εκπομπών και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Το Όραμά μας στηρίζεται στα 3Ds (Decarbonisation, δηλαδή στην απανθρακοποίηση που είναι αναγκαία για τον πλανήτη μας, Digitalisation, δηλαδή στην Ψηφιακή τεχνολογία που είναι η συνεισφορά της τεχνολογίας, και Decentralisation, δηλαδή στην Αποκέντρωση που προωθείται από τους πολίτες και τους παράγοντες της αγοράς), τα όποια αποτελούν τον θεμελιώδη λίθο του μελλοντικού ενεργειακού συστήματος.

Η νέα μας Στρατηγική, που βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας, συνίσταται στο μετασχηματισμό της ΔΕΗ από κρατικό μονοπώλιο σε σημαντικο παράγοντα στη περιφερειακή ενεργειακή αγορα. Όπως πιθανόν ήδη γνωρίζετε, η ΔΕΗ έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τον διαχωρισμό του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).

Σήμερα, η ΔΕΗ λειτουργεί στο πλαίσιο μιας ανοικτής αγοράς με μερίδιο 53% στην παραγωγή και 63% στους πελάτες της ελεύθερης αγοράς. Καθώς οι στρεβλώσεις της αγοράς μειώνονται, περισσότερες κατηγορίες χρηστών ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούν να εισέλθουν στην αγορά και να δημιουργήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες για όλους τους προμηθευτές, καθώς επίσης και έναν δίκαιο ανταγωνισμό.

Η ΔΕΗ είναι Ανώνυμη Εταιρεία, εισηγμένη στα χρηματιστήρια αξιών Αθηνών και Λονδίνου, με το 49% των μετόχων της να είναι ιδιώτες και funds, ενώ το 17% των μετοχών της ανήκει στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ) και το 34% στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (Υπερταμείο), τα οποία υπάγονται αμφότερα στο Υπουργείο Οικονομικών.

Μια σημαντική αλλαγή είναι η αποεπένδυση του 40% των λιγνιτικών μονάδων και ορυχείων, μέσω ανοικτού διαγωνισμού που θα ολοκληρωθεί το 2018.

Αυτό θέτει ένα τέλος στην υποχρέωση της ΔΕΗ για αποκλειστική εκμετάλλευση του λιγνίτη και δημιουργεί νέες συνθήκες για τον (υπό κατάρτιση) Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό, ενώ ανοίγει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για την Εταιρεία μας.

Η νέα στρατηγική της ΔΕΗ περιλαμβάνει:

-Ταχεία ανάπτυξη των ΑΠΕ, κατανεμημένη παραγωγή, αυξημένες επενδύσεις στα δίκτυα διανομής ως περιουσιακό στοιχείο της ΔΕΗ.

-Νέες ενεργειακές αγορές Αέριου, Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, Εφοδιασμού με καύσιμα, κλπ.

-Ηλεκτροδότηση νέων τομέων (συμπεριλαμβανομένων των οδικών και θαλάσσιων μεταφορών).

-Ισχυρή παρουσία σε περιφερειακές αγορές με εξαγορές και νέα έργα.

Λόγω του δημόσιου χαρακτήρα της, της εκτεταμένης πελατειακής βάσης και του δικτύου αγοράς της, της ιστορίας, της παράδοσης και του έμπειρου προσωπικού της, η ΔΕΗ έχει αναντικατάστατο ρόλο στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό της Ενεργειακής Ένωσης στην Ελλάδα και στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

O εξηλεκτρισμός της ναυτιλίας

H χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας παρέχει οικολογικά, καθώς και οικονομικά οφέλη.

Πρόκειται για μια ευέλικτη και εύκολα ελεγχόμενη μορφή ενέργειας, εύκολη στη μεταφορά και τη διανομή της. Δεν είναι ρυπογόνος στο στάδιο της χρήσης, ενώ στο στάδιο της παραγωγής μετατρέπεται σε μη ρυπογόνο με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Αποτελεί το πιο φτηνό ενεργειακό καύσιμο όταν παράγεται από ΑΠΕ, χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας.

-Η ηλεκτροδότηση αποτελεί κεντρικό εργαλείο προς την κατεύθυνση της μείωσης των ρύπων και την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής.

-Ταυτόχρονα δημιουργεί αμοιβαία επωφελείς καταστάσεις και οφέλη για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ο τομέας της ναυτιλίας έχει να αντιμετωπίσει την πρόκληση της επίτευξης των νέων στόχων που αφορούν το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Αυτή η πρόκληση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται σαν ένα βάρος που δημιουργεί αυξημένο κόστος, αλλά σαν μια ευκαιρία για σημαντική τεχνολογική στροφή προς τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ηλεκτροδότηση της ναυτιλίας αποτελεί μια φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική λύση, η οποία θα μειώσει δραστικά την επί τόπου εκπομπή ρύπων. Ολοένα και περισσότερα σκάφη κινούνται, μερικώς ή πλήρως, με ηλεκτρική ενέργεια, λόγω της μείωσης του κόστους των στηλών ιόντων λιθίου που προωθείται από την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών, τα τελευταία χρόνια.

Την ίδια στιγμή είναι αμφίβολο εάν οι εφαρμογές του φυσικού αερίου στη ναυτιλία μπορεί να έχουν την ίδια περιβαλλοντική και οικονομική αποτελεσματικότητα.

Πέρα από τα αναμφισβήτητα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα, ο εξηλεκτρισμός της ναυτιλίας θα επιφέρει οικονομικά και κοινωνικά οφέλη στα λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές και δίκτυα, και θα ενισχύσει τις καθαρές μεταφορές, τις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και τις λύσεις ανταπόκρισης στη ζήτηση.

ΔΕΗ και εξηλεκτρισμός της ναυτιλίας

H ΔΕΗ, ως εταιρεία που επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το περιβαλλοντικό αποτύπωμά της και τη διαφοροποίησή της στις νέες αγορές ενέργειας, είναι έτοιμη να εναρμονίσει τις φιλοδοξίες της με τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες των πελατών της στο νέο ενεργειακό περιβάλλον.

Πεδία κοινού ενδιαφέροντος και συνεργασίας είναι:

-Η αξιολόγηση των δυνατοτήτων εξηλεκτρισμού της ναυτιλίας, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες.

-Η συμμετοχή στη λύση του προβλήματος, η ανάπτυξη και η εφαρμογή, μαζί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, κοινών δραστηριοτήτων ηλεκτροδότησης-μεταφορών, βάσει του κατάλληλου επιχειρηματικού μοντέλου.

-Η προώθηση, σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς φορείς και άλλες εταιρείες, καινοτόμων και πιλοτικών εφαρμογών, υπηρεσιών και προϊόντων σε σχέση με τις ΑΠΕ και τον εξηλεκτρισμό της ναυτιλίας, χρησιμοποιώντας χρηματοδοτικές ευκαιρίες που παρέχει η ΕΕ και τα επενδυτικά κεφάλαια, όπως είναι το παρόν Φόρουμ και το Πρόγραμμα ELEMED.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο