ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΠαράταση της δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΛ για την συλλογή αποβλήτων και καταλοίπων φορτίων πλοίων

Παράταση της δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΛ για την συλλογή αποβλήτων και καταλοίπων φορτίων πλοίων

Στη χορήγηση παράτασης των προθεσμιών της δημόσιας διαβούλευσης για την υιοθέτηση προτύπων προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των σχετικών συμβάσεων για την κατάρτιση καταλόγων πολλαπλών παρόχων συλλογής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίων πλοίων που προβλέπονται από το άρθρο 105 του Ν. 4504/2017 προέβη η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.).

Η διαδικασία της διαβούλευσης πραγματοποιείται ήδη, και κατόπιν της παρατάσεως, ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολίων για το πρώτο στάδιο η 4η Ιουλίου 2019, όπου όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη δύνανται να υποβάλλουν γραπτά σχόλια και παρατηρήσεις επί των ήδη ανηρτημένων προτύπων.

Με την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου, η ΡΑΛ θα αναρτήσει τα σχόλια όλων των φορέων – δίχως στοιχεία εξατομίκευσης, εκτός και αν αιτηθούν διαφορετικά – μέχρι την 19η Ιουλίου 2019, όπου οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αποστείλουν συμπληρωματικά σχόλια και παρατηρήσεις επί του συνόλου των κειμένων (πρότυπα και παρατηρήσεις πρώτου σταδίου). Τα σχόλια φορέων εκτός Ελλάδος δύνανται να υποβληθούν και στην αγγλική γλώσσα.

Σημειώνεται ότι τα κείμενα των προτύπων βρίσκονται ανηρτημένα στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Λ. (www.raports.gr) και είναι διαθέσιμα και σε επεξεργάσιμη μορφή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα σχόλιά τους εντός των ανωτέρω προθεσμιών στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στην ιστοσελίδα της Αρχής κατόπιν συνεννόησης με την Γραμματεία της Αρχής.

Η υιοθέτηση του συστήματος πολλαπλών παρόχων αναμένεται να ενισχύσει τον ανταγωνισμό των συγκεκριμένων λιμενικών υπηρεσιών, στο πνεύμα του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 352/2017 που τέθηκε σε ισχύ τον Μάρτιο του 2019.

Η Ρ.Α.Λ. αποτελεί την αρμόδια αρχή για τη ρύθμιση, εποπτεία και επιβολή κυρώσεων του εν λόγω Κανονισμού.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο