ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΠαρατείνεται κατά 4 έτη ο κανονισμός απαλλαγής για κοινοπραξίες ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών

Παρατείνεται κατά 4 έτη ο κανονισμός απαλλαγής για κοινοπραξίες ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρατείνει για ακόμη 4 χρόνια τον κανονισμό που περιγράφει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι κοινοπραξίες ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών μπορούν να παρέχουν κοινές υπηρεσίες χωρίς να παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, που απαγορεύουν τις αντιανταγωνιστικές συμφωνίες μεταξύ εταιρειών.

Αυτός ο κανονισμός παρατείνεται μέχρι τις 25 Απριλίου του 2024.

Το δίκαιο της ΕΕ απαγορεύει γενικά τις συμφωνίες μεταξύ εταιρειών που περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Ωστόσο, ο κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία των κοινοπραξιών επιτρέπει, υπό ορισμένους όρους, να συμμετέχουν εταιρείες ναυτιλιακών εταιρειών με συνδυασμένο μερίδιο αγοράς κάτω του 30% να συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας για την παροχή κοινών υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών (γνωστές ως «κοινοπραξίες»). Οι συμφωνίες αυτές, ωστόσο, δεν μπορούν να περιλαμβάνουν τον καθορισμό των τιμών ή την κατανομή των αγορών.

Να σημειωθεί ότι, ο ισχύων κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία για τις κοινοπραξίες εγκρίθηκε το 2009 και παρατάθηκε το 2014 κατά 5 έτη και επρόκειτο να λήξει στις 25 Απριλίου 2020.

Τον Σεπτέμβριο του 2018, η Κομισιόν ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση και πραγματοποίησε αξιολόγηση του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία για τις κοινοπραξίες, η οποία περιλάμβανε ευρεία διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη στην αλυσίδα εφοδιασμού των θαλάσσιων ναυτιλιακών εταιρειών θαλάσσιων μεταφορών.

Τα πορίσματα της αξιολόγησης συνοψίστηκαν και το σχετικό έγγραφο δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2019.

Β. Βεγιάζη

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο