ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΠερισσότερα εμπορευματοκιβώτια και συμβατικό φορτίο, περισσότερα έσοδα για τον ΟΛΘ. Η εικόνα του 2019

Περισσότερα εμπορευματοκιβώτια και συμβατικό φορτίο, περισσότερα έσοδα για τον ΟΛΘ. Η εικόνα του 2019

Η αύξηση της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων κατά 5,7% και συμβατικού φορτίου κατά 19% επηρέασε θετικά τα οικονομικά μεγέθη του ΟΛΘ, ο οποίος παρουσίασε άνοδο του κύκλου εργασιών κατά 17,8% το 2019. Εφέτος, η κατάσταση είναι διαφορετική, καθώς τα φορτία είναι μειωμένα, λόγω της πανδημίας του Covid – 19.

Χθες, στις 25 Μαΐου, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΘ ενέκρινε την χρήση του 2019, με τα κάτωθι περιληπτικά αποτελέσματα:

(€ ‘000) 2019 2018* Μεταβολή (%)
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων  
Κύκλος Εργασιών: 68.981 58.535 17,8%
Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων 44.681 37.930 17,8%
Συμβατικό Λιμάνι 22.286 18.896 17,9%
Εκμετάλλευση Χώρων 1.871 1.485 26,0%
Επιβατική Κίνηση 143 223 -35,9%
 
Μικτό Κέρδος 32.204 27.473 17,2%
Ως ( %) επί των Πωλήσεων 46,7% 46,9%  
 
EBITDA 29.748 28.955 2,7%
Ως (%) επί των Πωλήσεων 43,1% 49,5%  
 
Καθαρά Κέρδη 16.452 16.399 0,3%
Ως (%) επί των Πωλήσεων 23,9% 28,0%  

*Η συγκριτική περίοδος του 2018 επαναδιατυπώθηκε εφαρμόζοντας την πλήρη αναδρομική προσέγγιση του ΔΠΧΑ 16.

Τα στοιχεία διακίνησης:

2019 2018 Μεταβολή (%)
Διακίνηση  
Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων (TEU) 448.765 424.500 5,7%
Συμβατικό Λιμάνι (Τόνοι) 4.469.034 3.755.102 19,0%
 
Πλοία που Κατέπλευσαν 1.347 1.404 -4,1%
Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων 463 492 -5,9%
Συμβατικό Λιμάνι 832 752 10,6%
Επιβατικό Λιμάνι 52 160 -67,5%

Κατά τη διάρκεια του 2019, η συνολική δραστηριότητα του λιμένα κινήθηκε ανοδικά για μία ακόμη χρονιά, οδηγώντας σε αυξημένα έσοδα και κέρδη συγκριτικά με το 2018.

Η συνολική διακίνηση στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 5,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και ανήλθε από 424.500 TEUs το 2018 σε 448.765 TEUs το 2019, ένα αποτέλεσμα προερχόμενο κυρίως από:

-την αύξηση της εγχώριας διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, από 363.138 TEUs το 2018 σε 379.256 TEUs το 2019, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 4,4%,

-την αύξηση της διακίνησης διαμετακόμισης (transit), από 60.637 TEUs το 2018 σε 69.113 TEUs το 2019, αντιπροσωπεύοντας αξιοσημείωτη αύξηση 14%.

Ο όγκος των φορτίων του Συμβατικού Λιμένα αυξήθηκε σημαντικά κατά 19% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με ένα βελτιωμένο μείγμα φορτίων, με αποτέλεσμα ο κύκλος εργασιών του Συμβατικού Λιμένα να αυξηθεί κατά 17,9%, από €18,9 εκατ. ευρώ το 2018 σε €22,3 εκατ. ευρώ το 2019.

Τα έσοδα από την εκμετάλλευση χώρων σημείωσαν σημαντική αύξηση επίσης κατά 26%, από €1,49 εκατ. ευρώ το 2018 σε €1,87 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ η επιβατική κίνηση παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος.

Το Μικτό Κέρδος αυξήθηκε από €27,47 εκατ. ευρώ το Έτος 2018 (€27,1 εκατ. ευρώ πριν από την αναδιατύπωση του ΔΠΧΑ 16 για το Έτος 2018) σε €32,2 εκατ. ευρώ το Έτος 2019, αντιπροσωπεύοντας συνολική αύξηση 17,8%.

Η αύξηση αυτή, όπως και το προηγούμενο έτος, δεν οφείλεται μόνο στην αυξημένη διακίνηση, αλλά και στη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης, τόσο στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων όσο και στο Σταθμό Συμβατικού Φορτίου, διατηρώντας τον δείκτη Μικτού Κέρδους περίπου στα ίδια επίπεδα (46,9% το 2018 και 46,7% το 2019).

Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 0,3%, από €16,4 εκατ. ευρώ το 2018 σε €16,45 εκατ. ευρώ το Έτος 2019, διαμορφώνοντας τον Δείκτη Καθαρού Κέρδους από 28% το Έτος 2018 σε 24% το Έτος 2019.

Η καθαρή κερδοφορία επηρεάστηκε από δύο κυρίως παράγοντες, τη σταδιακή εφαρμογή της νέας οργανωτικής δομής η οποία αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας τα επόμενα έτη και την πλήρη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Σωτήριος Θεοφάνης, δήλωσε: «Η εταιρεία παρουσίασε ανοδική πορεία το 2019, με αύξηση τόσο στη διακίνηση Εμπορευματοκιβωτίων αλλά και Συμβατικού Φορτίου της τάξεως του 5,7% και 19% αντίστοιχα, σε σχέση με το 2018 και συνεχίζει με προσήλωση και συνέπεια το σχεδιασμό και τη στρατηγική της, με κύριο στόχο την κατοχύρωση της θέσης της τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις αγορές των γειτονικών χωρών, παρά τις δυσκολίες που έχει επιφέρει η εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19 σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο».

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο