ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΠως η πανδημία «χτύπησε» την ακτοπλοΐα: Ζημιές 49,37 εκατ. ευρώ για την Attica, -28% ο κύκλος εργασιών το 2020

Πως η πανδημία «χτύπησε» την ακτοπλοΐα: Ζημιές 49,37 εκατ. ευρώ για την Attica, -28% ο κύκλος εργασιών το 2020

Σημαντική ήταν η επίδραση της πανδημίας στην ακτοπλοΐα και στη μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου, την Attica (Blue Star, Superfast, HSW).

Το διοικητικό συμβούλιο της Attica Group, θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), ανακοίνωσε τα αποτελέσματα χρήσεως 2020, τα οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες πωλήσεις 290,40 εκατ. ευρώ, έναντι 405,40 εκατ. στη χρήση 2019 (ποσοστό μείωσης 28%).

Ο αριθμός των δρομολογίων των πλοίων μειώθηκε, λόγω της πανδημίας, κατά 27% σε σχέση με το 2019.

Αντίστοιχα, τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 40,47 εκατ., έναντι 78,02 εκατ. στη χρήση 2019 (ποσοστό μείωσης 48%).

Η μείωση του κύκλου εργασιών και κατ΄ επέκταση του EBITDA, σε σχέση με τη χρήση 2019, σχετίζεται άμεσα με την πανδημία COVID-19.

Κατά το πρώτο δίμηνο του 2020 (προ της εκδήλωσης της πανδημίας), το μεταφορικό έργο του Ομίλου παρουσίαζε σημαντική αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, τάση η οποία αντιστράφηκε πλήρως με την εμφάνιση της πανδημίας και την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων στην ελεύθερη διακίνηση επιβατών και οχημάτων.

Η διοίκηση, όπως αναφέρεται, εκτίμησε τα νέα δεδομένα που προέκυψαν και έλαβε αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα επιχειρησιακής λειτουργίας, με αποτέλεσμα να περιορίσει τα λειτουργικά έξοδα και να θωρακίσει τη ρευστότητά του Ομίλου, αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό και μεταξύ άλλων, τα στοχευμένα μέτρα στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων που ανακοίνωσε η Πολιτεία.

Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε και σε μείωση και επανασχεδιασμό σημαντικού αριθμού δρομολογίων των πλοίων, με βασικό κριτήριο την αδιάλειπτη μεταφορά αγαθών, την εξυπηρέτηση των κατοίκων των νησιών, και τη διαρκή σύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, στη χρήση 2020 προέκυψαν, σε ενοποιημένη βάση, ζημίες 49,37 εκατ. έναντι κερδών μετά από φόρους 20,85 εκατ. στη χρήση 2019.

Από τις ζημίες αυτές, ποσό 24,58 εκατ. αφορά πράξεις αντιστάθμισης μέρους του κινδύνου μεταβολής της τιμής των καυσίμων, οι οποίες διενεργήθηκαν πριν τη μεγάλη διεθνή πτώση των τιμών των καυσίμων.

Αγορές και μεταφορικό έργο

Η Attica Group διαθέτει 30 πλοία, τα οποία δραστηριοποιούνται με τα εμπορικά σήματα «Superfast Ferries», «Blue Star Ferries» και «Hellenic Seaways».

Από τα πλοία αυτά, τα 20 είναι συμβατικά επιβατηγά – οχηματαγωγά, τα 9 είναι ταχύπλοα και 1 πλοίο είναι φορτηγό – οχηματαγωγό.

Τα πλοία του Ομίλου είναι ιδιόκτητα πλην ενός επιβατηγού – οχηματαγωγού που είναι με μακροχρόνια γυμνή ναύλωση. Όλα τα πλοία είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο και φέρουν την ελληνική σημαία.

Τα πλοία του Ομίλου πραγματοποίησαν ακτοπλοϊκά δρομολόγια στην Ελλάδα (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Β.Α. Αιγαίο, Σαρωνικό και Σποράδες) και στις γραμμές σύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας (Διεθνείς Πλόες), ενώ ένα πλοίο ήταν ναυλωμένο στο εξωτερικό. Από τον Μάρτιο του 2021, η Attica Group έχει ανακοινώσει την έναρξη απευθείας ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και των Κυκλάδων.

Το μεταφορικό έργο του Ομίλου, σε σχέση με τη χρήση 2019, μειώθηκε κατά 53% στους επιβάτες, κατά 38% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 14% στα φορτηγά οχήματα.

Στις γραμμές της Αδριατικής και της Κρήτης τα πλοία του Ομίλου λειτουργούν κοινοπρακτικά με πλοία της ΑΝΕΚ LINES.

Ενέργειες ρευστότητας

Η Attica Group συνεχίζει να ενισχύει τη ρευστότητά της και στο τρέχον έτος 2021. Ειδικότερα:

-Για τη χρηματοδότηση ποσοστού έως 70% του συνολικού τιμήματος ναυπήγησης και αγοράς (pre-delivery & post-delivery finance) των τριών πλοίων τύπου Aero Catamaran, η εταιρία σύναψε δανειακή σύμβαση με την Alpha Bank και τον οργανισμό εξαγωγικών πιστώσεων της Νορβηγίας Eksportkreditt Norge AS (“Eksportkreditt”) με την εγγύηση της Norwegian Export Credit Guarantee Agency (“GIEK”), για την κάλυψη κοινού Ομολογιακού Δανείου από εταιρία του Ομίλου, μέχρι του ποσού των Ευρώ 14,7 εκατ.

-Επιπροσθέτως, η εταιρία σύναψε συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, πενταετούς διάρκειας, ύψους έως Ευρώ 55 εκατ.

Οι εκτιμήσεις για το 2021

Η πρωτόγνωρη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από την πανδημία COVID-19 με την επιβολή περιορισμών, στη διακίνηση των επιβατών και την εφαρμογή μειωμένου πρωτοκόλλου επιβατών στα πλοία, έχει προκαλέσει ποσοστά μείωσης μεταφορικού έργου της τάξεως του 74% στους επιβάτες, 51% στα Ι.Χ οχήματα και 13% στα φορτηγά οχήματα κατά τους δύο πρώτους μήνες του έτους 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό, προ COVID-19 διάστημα.

Η πορεία του μεταφορικού έργου στη χρήση 2021 θα εξαρτηθεί από σειρά εξωγενών παραγόντων που σχετίζονται με την εξέλιξη της πανδημίας καθώς και την πρόοδο του προγράμματος εμβολιασμού. Η εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι κατά την περίοδο που διανύουμε και ειδικότερα για όσο διάστημα διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα της Πολιτείας στη μεταφορά επιβατών, δεν αναμένονται σημαντικές διαφοροποιήσεις στο μεταφορικό έργο του Ομίλου σε σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020 που ήταν σε εφαρμογή περιοριστικά μέτρα.

Με την πρόοδο του εμβολιαστικού προγράμματος και την αναμενόμενη άρση των περιοριστικών μέτρων κατά την καλοκαιρινή περίοδο, στην οποία πραγματοποιείται το σημαντικότερο μέρος του μεταφορικού έργου του Ομίλου, αναμένεται βελτίωση του κύκλου εργασιών σε σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους του 2020.

Η διοίκηση εργάζεται μεθοδικά με σκοπό αφενός, να μετριάσει τις επιπτώσεις τις πανδημίας καταβάλλοντας προσπάθεια για την συνεχή προσαρμογή του Ομίλου στα υπό εξέλιξη δεδομένα και αφετέρου, να προχωρήσει την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού για βιώσιμη ανάπτυξη στην μετά-COVID-19 εποχή.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο