ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΣτα 27,9 εκατ. ευρώ (+147%) τα καθαρά κέρδη του ΟΛΠ το 2018. Άνοδος 19,2% στο κύκλο εργασιών

Στα 27,9 εκατ. ευρώ (+147%) τα καθαρά κέρδη του ΟΛΠ το 2018. Άνοδος 19,2% στο κύκλο εργασιών

Βελτίωση μεγεθών παρουσίασε ο ΟΛΠ το 2018, αφού αυξήθηκε, τόσο ο κύκλος εργασιών, όσο και τα καθαρά κέρδη.

Ειδικότερα, στα 132,9 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών το 2018, έναντι 111,5 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση 19,2%.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από το αντάλλαγμα παραχώρησης κατά 27,8% ή κατά 12,2 εκατ. περίπου και των εσόδων από τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων κατά 25,3% ή κατά 5,1 εκατ. περίπου.

Επιπλέον, αύξηση εσόδων σημειώθηκε στον τομέα διακίνησης αυτοκινήτων κατά 13,2% ή ποσού 1,6 εκατ. και ναυπηγοεπισκευής κατά 37,4% ή 2,6 εκατ.

Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε 42,3 εκατ., έναντι 21,2 εκατ. της χρήσης 2017 παρουσιάζοντας αύξηση 100% και το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 147% σε 27,9 εκατ. έναντι 11,3 εκατ. της χρήσης 2017.

Όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα της χρήσης, παρουσίασαν αύξηση 4,3% και ανήλθαν σε 94,1 εκατ., οι αμοιβές προσωπικού παρουσίασαν μείωση και ανήλθαν σε 55,4 εκατ. έναντι 57,8 εκατ. το 2017. Η μείωση ποσού 2,4 εκατ. οφείλεται κυρίως στη χορήγηση κινήτρων εθελούσιας αποχώρησης σε όσους εργαζόμενους είχαν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Επίσης, ο ΟΛΠ θα καταβάλλει 4,8 εκατ. ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο ελληνικό δημόσιο για τη χρήση 2018, έναντι 4,1 εκατ. το 2017.

Σημαντική αύξηση σημείωσαν και τα διαθέσιμα που ανήλθαν σε 80,9 εκατ. έναντι 61,9 εκατ. το 2017.

Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,424 από 0,1712 το 2017 (αύξηση 148%).

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ, Captain Fu Chengqiu, «το 2018 ήταν η πιο επιτυχής χρονιά για το ΟΛΠ από άποψη κερδοφορίας μέχρι την επόμενη!

Όλες οι επιχειρησιακές μονάδες συνεχώς βελτιώνουν την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και το οικονομικό τους αποτέλεσμα.

Περιμένουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε τις απαραίτητες εγκρίσεις από το ελληνικό κράτος, ώστε να επιταχύνουμε την υλοποίηση των επενδύσεων, που όπως προκύπτει και από τα σημερινά αποτελέσματα δημιουργούν προστιθέμενη αξία και μακροπρόθεσμα οφέλη για τους μετόχους, τους εργαζομένους, τις τοπικές κοινωνίες και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της ΟΛΠ ΑΕ».

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο