ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΣτη λειτουργική ενοποίηση της HSW προχώρησε η Attica (BlueStar, Superfast). Σε άνοδο ο κύκλος εργασιών και τα κέρδη

Στη λειτουργική ενοποίηση της HSW προχώρησε η Attica (BlueStar, Superfast). Σε άνοδο ο κύκλος εργασιών και τα κέρδη

Στη λειτουργική ενοποίηση της HSW προχώρησε η Attica (BlueStar, Superfast) το δεύτερο εξάμηνο του 2018 και τις αρχές του 2019. Σε άνοδο ο κύκλος εργασιών και τα κέρδη, λόγω της ενοποίησης της εταιρείας.

Πέρσι, οι ενοποιημένες πωλήσεις έφτασαν τα 365,40 εκατ. ευρώ, έναντι 271,54 εκατ. στη χρήση 2017.

Τα κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 17,11 εκατ. ευρώ, έναντι 1,25 εκατ. ευρώ στη χρήση 2017.

Επισημαίνεται ότι η Attica Group ενοποίησε για πρώτη φορά την HSW, στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1.6.2018-31.12.2018.

Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου στις 31.12.2018 ανέρχεται σε 346,08 εκατ. ευρώ (238,73 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2017), από τα οποία 274,50 εκατ. ευρώ αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (214,43 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2017) και 71,58 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (24,30 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2017).

Αγορές και μεταφορικό έργο

Με την εξαγορά της HSW και την ενοποίηση των στοιχείων της με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης από 1.6.2018, ο στόλος της Attica Group υπό τα εμπορικά σήματα «Superfast Ferries», «Blue Star Ferries» και «Hellenic Seaways» αριθμεί 29 πλοία, εκ των οποίων τα 20 είναι συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία και τα 9 ταχύπλοα.

Όλα τα πλοία είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο και φέρουν την ελληνική σημαία. Τα πλοία του Ομίλου πραγματοποιούν ακτοπλοϊκά δρομολόγια στην Ελλάδα (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Β.Α. Αιγαίο, Σαρωνικό και Σποράδες) και στις γραμμές σύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας (Αδριατική θάλασσα).

Το μεταφορικό έργο του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη την ενοποίηση των στοιχείων της HSW από 1.6.2018 ανήλθε σε 6,66 εκατ. επιβάτες, 953,35 χιλ. Ι.Χ. οχήματα και 362,49 χιλ. φορτηγά οχήματα.

Στις γραμμές της Αδριατικής και της Κρήτης τα πλοία του Ομίλου λειτουργούν κοινοπρακτικά με πλοία της ΑΝΕΚ.

Τελευταίες εξελίξεις

Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018 ολοκληρώθηκε η εξαγορά ποσοστού 98,83% του μετοχικού κεφαλαίου της HSW έναντι συνολικού τιμήματος 152,57 εκατ. ευρώ.

Η Attica Group κατέβαλε συνολικά τοις μετρητοίς 109,11 εκατ. ευρώ.

Το υπολειπόμενο οφειλόμενο ποσό προς τους πωλητές εξοφλήθηκε με την παράδοση σε αυτούς συνολικά 24.145.523 νέων μετοχών της Attica Group, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμής διάθεσης 1,80 ευρώ ανά μετοχή.

Κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου του 2018 και αρχές του 2019 ο Όμιλος προχώρησε στην υλοποίηση της λειτουργικής ενσωμάτωσης της νεοαποκτηθείσας HSW.

Κύρια έργα της λειτουργικής ενσωμάτωσης αποτέλεσαν:

– Η ένταξη του στόλου των πλοίων της HSW στον Όμιλο και η επιχειρησιακή αναδιάταξή του βάσει των αναγκών της εγχώριας αγοράς καθώς και των σχετικών προβλέψεων της εγκριτικής της εξαγοράς απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

– Η αξιολόγηση, ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών και διαδικασιών και η μετάπτωσή τους στα πληροφοριακά συστήματα και διαδικασίες λειτουργίας της Attica Group.

– Η αναδιάταξη επιχειρησιακών μονάδων του Ομίλου, όπου κρίθηκε απαραίτητο.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών, η διαχείριση των εργασιών των θυγατρικών της Attica Group γίνεται πλέον κάτω από ενιαία διοικητική δομή.

Τον Δεκέμβριο του 2018 η Attica Group αναχρηματοδότησε μεγάλο μέρος του τραπεζικού δανεισμού της.

Ειδικότερα, προέβη στην οικειοθελή προπληρωμή στην Fortress Investment Group του ομολογιακού δανείου που εξέδωσε στις 5.8.2014 η θυγατρική της εταιρία Blue Star Ferries Ναυτιλιακή Α.Ε., έναντι ποσού 105,4 εκατ. ευρώ εκ των οποίων ποσό 87,0 εκατ. ευρώ αφορά την προπληρωμή του ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου, έτσι ώστε να μη λάβει χώρα η μετατροπή του σε μετοχές της εταιρίας.

Η προπληρωμή του ποσού των 105,4 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκε με την ανάληψη νέου δανεισμού που έλαβε ο Όμιλος Attica, με σημαντικά χαμηλότερο κόστος.

Η διοίκηση εξετάζει σχέδια ενίσχυσης του κύκλου εργασιών του Ομίλου με νέους συνδυασμούς δρομολογίων, περαιτέρω ανάπτυξή του σε νέες αγορές, καθώς και τη δυνατότητα αύξησης της μεταφορικής ικανότητάς του.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο