ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΣτο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Ελλάδα για μη ανάκτηση παράνομων ενισχύσεων στα Ελληνικά Ναυπηγεία

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Ελλάδα για μη ανάκτηση παράνομων ενισχύσεων στα Ελληνικά Ναυπηγεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει, εκ νέου, την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη συμμόρφωση με απόφαση του Δικαστηρίου του 2008, η οποία διέταζε την ανάκτηση ασυμβίβαστων ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στα Ελληνικά Ναυπηγεία. Ακολούθησε απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο το 2012, με την οποία καταδικαζόταν η Ελλάδα για μη εκτέλεση της απόφασης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, η Ελλάδα δεν έχει ακόμη εκτελέσει την απόφαση που εξέδωσε η Επιτροπή τον Ιούνιο του 2008, η οποία διέταζε την ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων ύψους άνω των 250 εκατ. ευρώ που είχαν χορηγηθεί στα Ελληνικά Ναυπηγεία, παρόλο που έχουν περάσει πάνω από επτά χρόνια. Η Επιτροπή ζήτησε τώρα από το Δικαστήριο να επιβάλει στην Ελλάδα κατ’ αποκοπή χρηματική ποινή ύψους 6 εκατ. ευρώ περίπου.

Η Επιτροπή ζήτησε επίσης από το Δικαστήριο να επιβάλει ημερήσια χρηματική ποινή ύψους 34.974 ευρώ από την ημέρα έκδοσης της απόφασής του έως την ημερομηνία κατά την οποία η Ελλάδα θα θέσει τέλος στην παράβαση.

Η εκτέλεση της απόφασης του 2008 θα εξαλείψει το αθέμιτο πλεονέκτημα που δόθηκε στα Ελληνικά Ναυπηγεία, κατά παράβαση των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων, και στοχεύει στην αποκατάσταση ίσων όρων ανταγωνισμού στην αγορά. Στην απόφασή του της 28ης Ιουνίου 2012 (υπόθεση C-485/10) το Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα δεν εκτέλεσε την απόφαση της Επιτροπής του 2008.

Το Δικαστήριο κατέληξε περαιτέρω στο συμπέρασμα ότι δεν είχε επίσης εφαρμοστεί η επιστολή που απέστειλε η Επιτροπή στην Ελλάδα την 1η Δεκεμβρίου 2010. Η επιστολή αυτή έκανε δεκτή μια σειρά δεσμεύσεων εκ μέρους της Ελλάδας ως μέσο εκτέλεσης της απόφασης της Επιτροπής του 2008.

Ιστορικό

Το Δικαστήριο απέρριψε τις προσφυγές ακύρωσης που είχαν υποβάλει τα Ελληνικά Ναυπηγεία κατά της απόφασης της Επιτροπής του 2008 και της επιστολής της 1ης Δεκεμβρίου 2010 (υποθέσεις C-246/12 P και C-616/12 P).

Το άρθρο 107 επιτρέπει ορισμένες κατηγορίες ενισχύσεων που προωθούν έναν στόχο κοινού συμφέροντος, χωρίς να προκαλούν αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

Οι ενισχύσεις που δεν πληρούν αυτούς τους όρους θεωρούνται ασυμβίβαστες. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη έχουν ήδη χορηγήσει ασυμβίβαστες ενισχύσεις, θα πρέπει να τις ανακτήσουν ταχέως από τους αποδέκτες.

Αυτό είναι σημαντικό διότι οι καθυστερήσεις στην ανάκτηση παράνομων επιδοτήσεων διαιωνίζουν τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού τις οποίες προκάλεσαν οι ενισχύσεις και υπονομεύουν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Για τον λόγο αυτό, το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού 2015/1589 και η ανακοίνωση της Επιτροπής για την ανάκτηση ενισχύσεων (βλ. IP/07/1609) προβλέπουν ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει άμεσα και αποτελεσματικά να ανακτούν τις ασυμβίβαστες ενισχύσεις από τον αποδέκτη.

Εάν ένα κράτος μέλος δεν εκτελέσει απόφαση ανάκτησης, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει αρχικά την έκδοση αναγνωριστικής απόφασης από το Δικαστήριο βάσει του άρθρου 108 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ για μη εκτέλεση της απόφασης.

Σε περίπτωση που το εν λόγω κράτος μέλος εξακολουθεί να μην εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, το άρθρο 260 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ επιτρέπει στην Επιτροπή να το παραπέμψει στο Δικαστήριο για δεύτερη φορά και να ζητήσει την επιβολή χρηματικής ποινής.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο