ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΤουριστικά γραφεία θα μπορούν να ναυλώνουν επαγγελματικά τουριστικά πλοία αναψυχής

Τουριστικά γραφεία θα μπορούν να ναυλώνουν επαγγελματικά τουριστικά πλοία αναψυχής

Η δυνατότητα ναύλωσης επαγγελματικών τουριστικών πλοίων αναψυχής από τουριστικά γραφεία, δίνεται μέσω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), με την οποία τροποποιείται το άρθρο 3 του Ν. 4256/2014.

Η ΠΝΠ, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναφέρει τα εξής:

«Σύμβαση ναύλωσης επαγγελματικού τουριστικού πλοίου αναψυχής στην οποία ως ναυλωτής συμβάλλεται τουριστικό γραφείο, στο πλαίσιο  προγράμματος οργανωμένου ταξιδιού (πακέτο) κατά την έννοια του άρθρου 3 του π.δ 7/2018 (Α’ 12), επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι η διάρκεια της σύμβασης:

αα) είναι μεγαλύτερη των 24 ωρών

ββ) είναι ίση ή μικρότερη των 24 ωρών, εφόσον ο αριθμός των επιβατών του πλοίου αντιστοιχεί στον αριθμό των κλινών που διαθέτει το πλοίο, ανεξάρτητα αν το ταξίδι περιλαμβάνει διανυκτέρευση.

Στις ναυλώσεις του προηγουμένου εδαφίου τα τουριστικά γραφεία μπορεί να προσλαμβάνουν τον κυβερνήτη του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.

Στο ναυλοσύμφωνο πρέπει να αναφέρεται ότι το ταξίδι πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγράμματος οργανωμένου ταξιδιού που διοργανώνει το ταξιδιωτικό γραφείο.

Το τουριστικό  γραφείο εκδίδει ατομικές διατακτικές ταξιδιού (voucher), με τις οποίες εφοδιάζει τους επιβάτες.

Το ναυλοσύμφωνο και η κατάσταση επιβατών τηρούνται στο πλοίο και επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο της λιμενικής αρχής.

Το τουριστικό γραφείο καθίσταται συνυπεύθυνο με τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή του πλοίου για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου και των όρων του ναυλοσυμφώνου».

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο