ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΤροποποιήθηκαν τα άρθρα 11, 14, 40 για την απαλλαγή από ΦΠΑ των εφοδίων πλοίων

Τροποποιήθηκαν τα άρθρα 11, 14, 40 για την απαλλαγή από ΦΠΑ των εφοδίων πλοίων

Σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, τροποποιούνται τα άρθρα 11, 14 και 40 της αριθ. Π. 8271/1987 ΑΥΟ για την απαλλαγή από ΦΠΑ των εφοδίων πλοίων.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 όπως τροποποιείται με την κοινοποιούμενη Απόφαση, για την απαλλαγή από Φ.Π.Α. των αγαθών που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε πλοία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 27 του Ν. 2859/00 (Κώδικας ΦΠΑ) ή προορίζονται για τον εφοδιασμό αυτών των πλοίων σύμφωνα με την περίπτωση γ) της ως άνω παραγράφου, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της αριθ. Π. 1591/87 ΑΥΟ σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Ενωσιακής Τελωνειακής Νομοθεσίας περί τήρησης τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής (δηλαδή υποβολή διασάφησης εξαγωγής – επανεξαγωγής – Δ.Π.Ε. κατά περίπτωση.

Με την τροποποίηση αυτήν καταργείται από 03/06/2019 για τα πλοία γραμμών εσωτερικού η διαδικασία απαλλαγής με το γνωστό έως σήμερα «Διπλότυπο Δελτίο Αγοράς» που προβλέπεται στο άρθρο 12 της αριθ. Π 8271/87 ΑΥΟ και αντικαθίσταται από την τελωνειακή

διαδικασία εφοδιασμού με κατάθεση διασάφησης εξαγωγής – επανεξαγωγής – Δ.Π.Ε. κατά περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους της αριθ. ΔΤΔ Α 1068392/24-06-2016 Εγκυκλίου και της αριθ. Τ. 1940/03 ΑΥΟ.

Η διαδικασία με το Διπλότυπο Δελτίο Αγοράς διατηρείται για τον εφοδιασμό πλοίων παράκτιας αλιείας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του τροποποιούμενου άρθρου 14 της ως άνω ΑΥΟ, καθώς και για τον εφοδιασμό με καύσιμα από ελεύθερα αποθέματα σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 6 της αριθ. Τ. 1940/03 ΑΥΟ.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο