ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑ532 εργαζόμενοι του ΟΛΠ έχουν εκφράσει καταρχήν επιθυμία για μετάταξη

532 εργαζόμενοι του ΟΛΠ έχουν εκφράσει καταρχήν επιθυμία για μετάταξη

Πεντακόσιοι τριάντα δύο εργαζόμενοι του ΟΛΠ έχουν εκφράσει επιθυμία για μετάταξη, σύμφωνα με σχετικά στοιχεία των υπουργείων Ναυτιλίας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Του Φώτη Φωτεινού

Προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία μετάταξης του εν λόγω προσωπικού και να διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης του για την κάλυψη αναγκών των δημοσίων υπηρεσιών και φορέων, το υπουργείο Διοικητικής Ανσυγκρότησης εξέδωσε τις αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42/6022/οικ. 44263/28.12.2017 (ΑΔΑ: ΩΖΓ8465ΧΘΨ-Δ2Π) και ΔΙΔΑΔ/Φ. 42/ 6027 /οικ.5157/2.2.2018 εγκυκλίους, με θέμα «Αναζήτηση θέσεων ή αναγκών για τη μεταφορά προσωπικού της ΟΛΠ Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.».

Με βάση αυτές, κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να αποστείλουν κενές θέσεις ή ανάγκες που αντιστοιχούν στα τυπικά προσόντα του εν λόγω προσωπικού.

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 4404/11 ΚΥΑ προωθήθηκε στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης από το υπουργείο Ναυτιλίας και βρίσκεται στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας, προκειμένου να υπογραφεί αρμοδίως.

Η δυνατότητα μετάταξης εργαζομένων των ΟΛΠ και ΟΛΘ, σε οποιονδήποτε φορέα του Δημοσίου, παρέχεται στο άρθρο 11 του νόμου 4404/2016.

Στον ΟΛΠ, το συνολικό κόστος προσωπικού έφτανε πέρσι τα 57,83 εκατ., έναντι κύκλου εργασιών 111,5 εκατ. και στον ΟΛΘ τα 18 εκατ., έναντι κύκλου εργασιών 54,2 εκατ.

Από την πλευρά της, η ΟΜΥΛΕ έχει υποστηρίξει ότι οι σχετικές διαδικασίες έχουν καθυστερήσει σημαντικά.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο