ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΟΛΘ: Σύμβαση μίσθωσης με την “Dimera Land & Property Investemets” για την ενοικίαση γραφείων

ΟΛΘ: Σύμβαση μίσθωσης με την “Dimera Land & Property Investemets” για την ενοικίαση γραφείων

Τη χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τo άρθρο 100 του ν. 4548/2018, για την κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης με την Ιδιωτική Μετοχική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «DIMERA LAND & PROPERTY INVESTMETS LTD», η οποία εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ».

Η εν λόγω μίσθωση αφορά την ενοικίαση 7ου ορόφου για χρήση γραφείων, εμβαδού 340 τ.μ., επί της οδού Πανεπιστημίου στην Αθήνα, έναντι μηνιαίου τιμήματος € 6.630 (καθαρή αξία) και διάρκειας 9 ετών, με σκοπούς την περαιτέρω εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών και την βέλτιστη προβολή των δράσεων της «ΟΛΘ ΑΕ».

H σύμβαση μίσθωσης θα υπογραφεί αμέσως μετά την παρέλευση 10 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης ανακοίνωσης, ενώ συνοδεύεται και από την δέουσα έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή -άμεσα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας – η οποία αξιολογεί το δίκαιο και εύλογο της συναλλαγής για την εταιρεία και τους μετόχους οι οποίοι δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, βάσει του άρθρου 101 παρ.1.

Οι μετοχές της «DIMERA LAND & PROPERTY INVESTMETS LTD» ανήκουν κατά 100% στην εταιρεία «Belterra Holdings Limited», η οποία εδρεύει στην Κύπρο, στην οποία ανήκουν κατά 100% οι μετοχές της «Belterra Investments Limited» που εδρεύει στην Κύπρο, στην οποία ανήκει το 30% των μετοχών της εταιρείας «Melbery Investments Ltd», η οποία εδρεύει στην Κύπρο, στην οποία ανήκει το 67% των μετοχών της εταιρείας «South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT) Ltd» η οποία εδρεύει στην Κύπρο, στην οποία ανήκει το 67% της «ΟΛΘ ΑΕ».

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο