ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑH ΔΑΛ υποστηρίζει ότι θα συνεχίσει τις ενέργειες για την ανέλκυση του Sea Diamond

H ΔΑΛ υποστηρίζει ότι θα συνεχίσει τις ενέργειες για την ανέλκυση του Sea Diamond

H ΔΑΛ, με χθεσινή ανακοίνωση, υποστηρίζει ότι θα συνεχίσει τις ενέργειες για την ανέλκυση του Sea Diamond στη Σαντορίνη, υπογράφοντας σχετική σύμβαση με κινεζική εταιρεία έως τα τέλη Φεβρουαρίου.

Η ανακοίνωση της ΔΑΛ

Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 6000/431/2019 απόφαση του Διοικητή της Δημόσιας Αρχής Λιμένων, αποφασίστηκε η διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανέλκυση, απομάκρυνση εκτός Όρμου Αθηνιού Θήρας και νόμιμη τελική διάθεση ναυαγίου Κ.Ζ Sea Diamond, με δαπάνες των κατά το α. 2 ν. 2881/2001 υπόχρεων προσώπων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 350.000.000,00 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και συνολικά 434.000.000,00 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Με το με αριθμό πρωτοκόλλου 1000.0/3130/2020 έγγραφό του, ο κ. υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κάλεσε τη ΔΑΛ να ανακαλέσει την προαναφερόμενη διακήρυξη, για τους αναλυτικά αναφερόμενους σε αυτήν λόγους.

Σε συνέχεια ανωτέρω εγγράφου, η ΔΑΛ ανακοινώνει ότι ματαιώνεται η προγραμματισμένη για την Τρίτη 21/1/2020 και ώρα 12.00 πμ αποσφράγιση προσφορών.

Περαιτέρω, ενημερώνουμε για τα εξής:

α. Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της ΔΑΛ για την ανέλκυση του ναυαγίου Sea Diamond, η Αρχή είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι σήμερα (20/1/2020) κατατέθηκαν δυο (2) προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κινέζικες εταιρείες. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από κινέζικες εταιρείες είναι ευθυγραμμισμένη με την πολιτική ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας – Κίνας και για τη ΔΑΛ θεωρείται ευτυχής συνέχεια της σημαντικής συμβολής της Κίνας στην ανάπτυξη του λιμένα Πειραιά.

β. Η ΔΑΛ θα προβεί άμεσα σε έναρξη τεχνικού διαλόγου με τις προαναφερόμενες κινέζικες εταιρείες, με στόχο τη συμβασιοποίηση από την Αρχή της ανέλκυσης του ναυαγίου Sea Diamond μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2020, με πλήρη αξιοποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, πιστή τήρηση των οριζόμενων στο ν. 4412/2016 και καταλογισμό της δαπάνης στους κατά νόμω υπόχρεους στο πλαίσιο της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Η πρώτη συνάντηση στο πλαίσιο του ανωτέρω τεχνικού διαλόγου θα λάβει χώρα την Τρίτη 21/1/2020 και ώρα 12.00 πμ και η δεύτερη στις αρχές Φεβρουαρίου (σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί).

γ. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από αλλοδαπές εταιρείες για την ανέλκυση του ναυαγίου Sea Diamond θέτει οριστικά τέλος στην ψευδή επιχειρηματολογία περί δήθεν ανέφικτης ανέλκυσης. Για το λόγο αυτό, η ΔΑΛ θα ενημερώσει άμεσα το σύνολο των αρμόδιων δικαστικών αρχών για τις δικές τους κατά νόμω ενέργειες.

δ. Εντός των επομένων ημερών η ΔΑΛ θα προβεί σε συνέλευση διαβούλευσης (μέσω τηλεδιάσκεψης) με τους κατοίκους της Σαντορίνης, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εξελίξεις.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο