ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΈκκληση για μέτρα για τη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος των φύλων στην ΕΕ

Έκκληση για μέτρα για τη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος των φύλων στην ΕΕ

Το Ευρωκοινοβούλιο θα παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει μια φιλόδοξη Στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων, με δεσμευτικά μέτρα για τον περιορισμό του μισθολογικού χάσματος.

Σε συνέχεια της συζήτησης στην ολομέλεια στις 13 Ιανουαρίου, οι ευρωβουλευτές με ψήφισμά τους θα ζητήσουν από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να γεφυρωθεί πλήρως το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων, να εφαρμοστεί αυστηρά η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία και να προτείνουν νομοθεσία για να εδραιωθεί η μισθολογική διαφάνεια.

Παρόλο που η αρχή της ίσης αμοιβής έχει κατοχυρωθεί στη Συνθήκη της ΕΕ, το συνολικό μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων στην ΕΕ παραμένει στο 16% με τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών.

Η κατάσταση χειροτερεύει όταν οι γυναίκες συνταξιοδοτούνται, καθώς η σύνταξή τους είναι 37% χαμηλότερη από αυτή των ανδρών.

Στις πολιτικές προτεραιότητες 2019-2020, η πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der Leyen δεσμεύτηκε για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων στο πλαίσιο της επικείμενης Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων. Επιπρόσθετα, η νέα Επίτροπος για την Ισότητα Helena Dalli ανακοίνωσε δράσεις για τη λήψη δεσμευτικών μέτρων μισθολογικής διαφάνειας για τις πρώτες 100 μέρες της Επιτροπής.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο