ΑρχικήLOGISTICSΤροχοπέδη για την επιχειρηματικότητα το ελληνικό σύστημα φορολογίας

Τροχοπέδη για την επιχειρηματικότητα το ελληνικό σύστημα φορολογίας

Το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα είναι άδικο και αναποτελεσματικό και αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την επιχειρηματικότητα.

Αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει τις οικονομικές ανισότητες, είναι υπερβολικά περίπλοκο, αλλάζει πολύ συχνά και είναι φτιαγμένο με τρόπο που διευκολύνει τη φοροδιαφυγή.

Η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις, σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ, περιλαμβάνει μια εκτενή ανάλυση της φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, με ένα πλήθος από στοιχεία και δεδομένα, και μια σειρά από αναλυτικές απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα, και σε πολλά άλλα επιπλέον.

Η πολυμελής ερευνητική ομάδα, υπό τον συντονισμό του γενικού διευθυντή του ΙΟΒΕ Νίκου Βέττα:

-αναλύει τη σημερινή κατάσταση του φορολογικού συστήματος στη χώρα -σύμφωνα και με όσα έχει υπογράψει η ελληνική κυβέρνηση για τα επόμενα χρόνια,

-καταγράφει τα διαθέσιμα στοιχεία που αναδεικνύουν τα μεγάλα προβλήματα του συστήματος φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα,

-εξετάζει έξι εναλλακτικά σενάρια διαφορετικών συστημάτων για μια απλούστερη και δικαιότερη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και,

-καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού φορολογικού συστήματος.

Μέσα σε οκτώ χρόνια (2008-2016) οι έκτακτοι άμεσοι φόροι αυξήθηκαν κατά 94%, ενώ τα έσοδα από φόρους στην περιουσία επταπλασιάστηκαν.

Επίσης, οι φόροι στην παραγωγή το 2015 έφτασαν στο 16,1% του ΑΕΠ από 12,7% και η Ελλάδα είναι 3η στη λίστα με τα κράτη – μέλη της ΕΕ με τις υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές και μια από τις χώρες με τους υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι επιχειρήσεις φορολογούνται με εξαιρετικά υψηλό συντελεστή 29%, τη στιγμή που ο μέσος όρος της ΕΕ το 2016 ήταν 22,6%.

Ο συνολικός φορολογικός συντελεστής για τις επιχειρήσεις (με τις ασφαλιστικές εισφορές) δε, είναι υψηλότερος για το 2017 από τον αντίστοιχο της Σουηδίας (50,7% έναντι 49%).

Το 2015 το 88,2% των φορολογούμενων, που δήλωναν εισοδήματα κάτω των 25.000 ευρώ ετησίως, πλήρωναν το 32,7% των φόρων. Το υπόλοιπο 11,8% πλήρωνε το 67,3% των φόρων.

Το 71% των ελεύθερων επαγγελματιών και το 93% των αγροτών δηλώνουν εισοδήματα μικρότερα των 9.000 ευρώ ετησίως.

Οι φόροι εισοδήματος στην Ελλάδα αποτελούν μόνο το 21% των συνολικών εσόδων από φόρους και εισφορές. Τα περισσότερα έσοδα προέρχονται κυρίως από τους έμμεσους φόρους, όπως ο ΦΠΑ (41%), και από τις ασφαλιστικές εισφορές (35,2%).

Το 2015 ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων έφερε έσοδα ίσα με το 5,4% του ΑΕΠ – σχεδόν μισό από ό,τι στις άλλες χώρες της ΕΕ.

Τέλος, το διάστημα 2001 – 2015 ψηφίστηκαν στη χώρα μας 36 αμιγώς φορολογικοί νόμοι.

Η Ελλάδα είναι η τελευταία ανάμεσα σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ στην εισπραξιμότητα ληξιπρόθεσμαν οφειλών και 335 εκατ. ευρώ δηλαδή το 12,6% των εσόδων του κράτους από τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων, υπολογίστηκε ότι είναι το έμμεσο κόστος συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις το 2013.

Μπορείτε να διαβάσετε τη σύνοψη της μελέτης εδώ ή μια πιο σύντομη παρουσίαση των βασικών στοιχείων της έκθεσης εδώ (PDF link)

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο