ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΥλοποίηση 5 έργων για την επιχειρηματικότητα, προϋπολογισμού άνω των 40 εκατ. ευρώ, από την ΚΕΕΕ

Υλοποίηση 5 έργων για την επιχειρηματικότητα, προϋπολογισμού άνω των 40 εκατ. ευρώ, από την ΚΕΕΕ

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) έχει αναλάβει ως τελικός δικαιούχος την υλοποίηση 5 έργων, με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 40 εκατ. ευρώ, που άπτονται των αναγκών των επιχειρήσεων, τα οποία είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, τα έργα αυτά είναι:

1.«Αναβάθμιση Λειτουργιών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και των Επιμελητηρίων της χώρας για την Υποστήριξη του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος».

Το έργο προβλέπει την υλοποίηση μίας σειράς πολυεπίπεδων υποστηρικτικών δράσεων για τη βέλτιστη διαδικασία αδειοδότησης επιχειρήσεων, από την υποβολή της αίτησης μιας επιχείρησης μέχρι και την έκδοση της τελικής πράξης, με γνώμονα τη συνεχή μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις.

Το έργο είναι σε εναρμόνιση με τον ψηφισθέντα νόμο 4497/13-11-2017 «’Ασκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», μέσω του οποίου προβλέπεται η σύσταση Κ.Υ.ΕΠΙΧ. στα Επιμελητήρια. Δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα επιτρέπεται η υποστήριξη των στελεχών των Κ.Υ.ΕΠΙΧ. και των επιχειρηματιών με στόχο τη μεσοπρόθεσμα “paperless” διευθέτηση και διαχείριση των αιτημάτων/ζητημάτων των επιχειρήσεων σε πάσης φύσης διεκπεραίωση διοικητικών ζητημάτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

2.«Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων 15.000 εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα».

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση 15.000 εργαζόμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και περιλαμβάνει την υλοποίηση ενεργειών διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών των ωφελουμένων, την υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και την πιστοποίηση των καταρτισθέντων.

3. «Αναβάθμιση και Διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας».

To έργο αφορά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για τον θεσμό της Μαθητείας και για τα οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση και εφαρμογή του καθώς και στην υποστήριξη των επιχειρήσεων με στόχο την προσφορά 4.000 θέσεων μαθητείας καθώς και την ομαλή ένταξη των μαθητευομένων στο εργασιακό περιβάλλον.

4.«Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.270 ανέργων».

Το έργο αφορά στην υλοποίηση μιας δέσμης συνεκτικών ενεργειών συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης, οι οποίες αφορούν σε 1.270 ωφελούμενους, μακροχρόνια άνεργους και άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

5.Έργο e-ΓΕΜΗ.

Αναλυτικότερα, αφορά στο  έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) για την κατάθεση ισολογισμών με προηγμένες ψηφιακές υπογραφές και παροχή απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις», προϋπολογισμού 11,3 εκατ. ευρώ, το οποίο σχεδιάστηκε μαζί με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και χρηματοδοτείται από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ,

Υπενθυμίζεται ότι στόχος του e-ΓΕΜΗ είναι ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής επιχειρηματικότητας μέσω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών στις οποίες προβαίνουν οι επιχειρήσεις της χώρας, όπως η κατάθεση των ισολογισμών.

Με τη λειτουργία του έργου θα παρασχεθούν δωρεάν 130.000 απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές προς τις επιχειρήσεις μέσα από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και συγχρόνως η τριμερής συνεργασία, μέσω του Μνημονίου που ήδη υπογράφτηκε, θα προχωρήσει στους γενικότερους στόχους για απλοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών που διέπουν την επιχειρηματικότητα και τελικά την περαιτέρω ανάπτυξη διαλειτουργικότητας μεταξύ του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και άλλων δημοσίων πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων.

«Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που τα Επιμελητήρια της χώρας συμμετέχουν τόσο ενεργά και δυναμικά στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, γεγονός που αναμφίβολα πιστώνεται στο δυναμισμό και την εξωστρέφεια που επιδεικνύει τα τελευταία ιδίως χρόνια ο επιμελητηριακός χώρος» όπως τόνισε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι στην περίοδο της κρίσης, οι ελληνικές επιχειρήσεις δοκιμάστηκαν και δοκιμάζονται ακόμη και σήμερα έντονα, ταυτόχρονα όμως οι προσπάθειες τους για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα, δεν σταμάτησαν ποτέ. Ιδιαίτερα, όταν διαφάνηκαν συνθήκες σταθεροποίησης και ανάκαμψης ο επιχειρηματικός κόσμος, αναζήτησε και επεδίωξε να διαμορφώσει ένα νέο, συλλογικό σχέδιο δράσεων και ενεργειών στήριξης της επιχειρηματικότητας κι όλες αυτές οι εξελίξεις και οι αλλαγές καταγράφονται και στη πορεία των επιμελητηρίων της χώρας και της Κεντρικής Ένωσης.

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, συνέχισε ο κ. Μίχαλος, εργάστηκε και εργάζεται συστηματικά ώστε οι κοινοτικοί πόροι, κυρίως αυτοί που προέρχονται από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, να υποστηρίξουν κρίσιμους τομείς για τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο