ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑ30+1 πράγματα που μπορεί να κάνει η Ευρώπη για τη χώρα, σύμφωνα με διαΝΕΟσις και ΕΛΙΑΜΕΠ

30+1 πράγματα που μπορεί να κάνει η Ευρώπη για τη χώρα, σύμφωνα με διαΝΕΟσις και ΕΛΙΑΜΕΠ

Η Προκεχωρημένη Βάση Διοικητικής Υποστήριξης (Forward Logistics Base) στην Κρήτη και η Μόνιμη Ευρωπαϊκή Ναυτική Δύναμη Ανατολικής Μεσογείου είναι μεταξύ των «30+1 πραγμάτων που μπορεί να κάνει η Ευρώπη για την Ελλάδα», σύμφωνα με προτάσεις που καταθέτουν σε μελέτη τους διαΝΕΟσις και ΕΛΙΑΜΕΠ.

Αναλυτικότερα, η μελέτη προτείνει μεταξύ άλλων την αξιοποίηση των επιχειρησιακών και αναπτυξιακών δυνατοτήτων του Ευρωπαϊκού Χώρου Άμυνας και Ασφάλειας.

Όπως επισημαίνεται, «ο Ευρωπαϊκός Χώρος Άμυνας και Ασφάλειας βρίσκεται σε μια διαδικασία έντονων διεργασιών και ζυμώσεων. Η ΕΕ φαίνεται να συνειδητοποιεί ότι αν επιδιώκει να συμπεριλαμβάνεται στις παγκόσμιες δυνάμεις του 21ου αιώνα, δεν έχει την πολυτέλεια να παραμελήσει περαιτέρω τη στρατιωτική ικανότητά της (hard power), παρά το γεγονός ότι η «ήπια ισχύς» (soft power) θα συνεχίσει να αποτελεί το βασικό εργαλείο για τον διεθνή ρόλο της Ένωσης.

Αυτή η αλλαγή τρόπου σκέψης ενδιαφέρει και τη χώρα μας, που βρίσκεται γεωγραφικά στην πρώτη γραμμή «άμυνας» της Ευρώπης.

Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να επιδιώκει την αύξηση της φυσικής παρουσίας ευρωπαϊκών δυνάμεων στο έδαφός της, καθώς και την αναβάθμιση του ρόλου και της χρησιμότητάς της στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών (και ευρωατλαντικών) θεσμών.

Επιπρόσθετα, η δυναμική που αναπτύσσεται στο χώρο της ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας δημιουργεί σημαντικές αναπτυξιακές ευκαιρίες.

Στο πλαίσιο αυτό, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσω πρωτοβουλιών και δράσεων για 1)Προκεχωρημένη Βάση Διοικητικής Υποστήριξης (Forward Logistics Base) στην Κρήτη 2) Μόνιμη Ευρωπαϊκή Ναυτική Δύναμη Ανατολικής Μεσογείου 3) ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Άμυνα (European Defence Fund) 4) ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και 5) ένα Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Κέντρο Ασφάλειας με οκτώ διακριτές κατευθύνσεις εκπαίδευσης στελεχών από κράτη-μέλη».

Το προφίλ της μελέτης

Η μελέτη αυτή, «30+1 Πράγματα που μπορεί να κάνει η Ευρώπη για την Ελλάδα», είναι προϊόν μιας εκτεταμένης επισκόπησης της πανευρωπαϊκής συζήτησης και εργογραφίας για τις πολιτικές της ΕΕ, αναλυτικής επεξεργασίας και σύνθεσης προτάσεων μεταρρυθμίσεων.

Η μελέτη συντάχθηκε με στόχο να αναδείξει παρεμβάσεις πολιτικής που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν σε επίπεδο ΕΕ, προωθώντας την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αλλά και συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην αντιμετώπιση προκλήσεων και προβλημάτων ιδιαίτερου ελληνικού ενδιαφέροντος.

Οι προτάσεις δηλαδή επικεντρώνονται κυρίως (αλλά όχι εξαντλητικά) σε τομείς και παρεμβάσεις που θα είχαν ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία για την Ελλάδα, είτε ενισχύοντας ένα νέο βιώσιμο αναπτυξιακό υπόδειγμα της ελληνικής οικονομίας, είτε γενικότερα ενδυναμώνοντας τη θέση της χώρας μας στην ΕΕ.

Η μελέτη αυτή καλύπτει συγκεκριμένα πεδία πολιτικής όπως η οικονομία, η κοινωνική πολιτική, η άμυνα, η μετανάστευση, η δημόσια διοίκηση, η δικαιοσύνη, η φορολογία, η ενέργεια, η αγροτική πολιτική και η εκπαίδευση και κατάρτιση.

Η συγγραφική ομάδα αποτελείται από τους Γιώργο Παγουλάτο (καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ, και συντονιστή της μελέτης), Σπύρο Μπλαβούκο (αναπληρωτή καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών), Θάνο Ντόκο (Γενικό Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ), Γιάννη Παπαγεωργίου (δημοσιογράφο) και Δήμητρα Τσίγκου (πολιτική επιστήμονα).

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο