ΑρχικήΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣΓρηγορότερες διαδικασίες μεταξύ τελωνείων, ρυθμιστικών αρχών και διαχειριστών υποδομής για τα εμπορεύματα ζητούν σιδηροδρομικοί οργανισμοί

Γρηγορότερες διαδικασίες μεταξύ τελωνείων, ρυθμιστικών αρχών και διαχειριστών υποδομής για τα εμπορεύματα ζητούν σιδηροδρομικοί οργανισμοί

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (WCO), ο Διακυβερνητικός Οργανισμός Διεθνών Σιδηροδρομικών Μεταφορών (OTIF) και ο Οργανισμός Συνεργασίας Μεταξύ Σιδηροδρόμων (OSID) ζήτησαν, από κοινού, καλύτερο συντονισμό μεταξύ τελωνειακών διοικήσεων, αρχών μεταφορών και σιδηροδρομικού τομέα για τη διευκόλυνση της λειτουργίας TVN διασυνοριακών αλυσίδων εφοδιασμού που συμβάλλουν στη μείωση του συνολικού αντίκτυπου του Covid-19.

Υποστηρίζοντας ότι οι σιδηροδρομικές εταιρείες αντιμετώπισαν «προκλήσεις» στην προετοιμασία και τη συλλογή τελωνειακών εγγράφων σε χαρτί, οι WCO, OTIF (Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail) και OSID (Organisation for Co-operation between Railways) επέστησαν την προσοχή στην αναθεωρημένη σύμβαση του Κιότο της WCO, η οποία επιτρέπει την εφαρμογή ευέλικτων τελωνειακών διαδικασιών και την αποδοχή ηλεκτρονικών εγγράφων.

Οι οργανισμοί κάλεσαν προσωρινά τα μέλη της WCO να αποδεχθούν ηλεκτρονικά έγγραφα και να αναβάλουν τις απαιτήσεις για έγγραφα που βασίζονται σε χαρτί και να εξετάσουν τη σύσταση της RKC να αποδεχθεί ως δήλωση διαμετακόμισης εμπορευμάτων οποιοδήποτε εμπορικό ή μεταφορικό έγγραφο για την αποστολή που πληροί όλες τις τελωνειακές απαιτήσεις.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο