ΑρχικήΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ«Ελεύθερη βαρών» μεταβιβάζεται η ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην FS. Διαγράφηκαν χρέη 692 εκατ.

«Ελεύθερη βαρών» μεταβιβάζεται η ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην FS. Διαγράφηκαν χρέη 692 εκατ.

«Ελεύθερη βαρών» μεταβιβάζεται η ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην FS, καθώς διαγράφηκαν χρέη 692 εκατ., έπειτα από τη σχετική θετική γνωμοδότηση της ΕΕ, η οποία είχε κινήσει έρευνα για τυχόν παράνομες κρατικές ενισχύσεις.

Ωστόσο, η διαγραφή των χρεών θα συντελούνταν, εφόσον ολοκληρωνόταν η ιδιωτικοποίηση της εταιρείας, όπερ και εγένετο.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, “διαγράφονται τα χρέη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ, οργανισμοί οι οποίοι βρίσκονται υπό τον κοινό έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικού ποσού εξακοσίων ενενήντα δύο εκατομμυρίων εκατόν εξήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων εννέα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (692.161.809,27 €).

Το ανωτέρω ποσό χρέους που διαγράφεται θα αναγνωριστεί στα λογιστικά βιβλία που τηρεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, κατ’ ευθείαν στην καθαρή θέση ως εισφορά από το Ελληνικό Δημόσιο με την ιδιότητά του ως τελικού μετόχου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του ΟΣΕ κατά τον χρόνο δημοσίευσης του ν. 3891/2010 και δεδομένου ότι για τα εν λόγω ποσά δεν περιλαμβάνεται όρος για επιστροφή”.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο